เมืองพัทยาเปิดอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป 7 หลักสูตรฟรี

0
360

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 61 ที่สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา เมืองพัทยา สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำ 2561 ในงบประมาณดำเนินการ 600,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  มีทักษะในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร พงษ์พาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี และ นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ  2561 เมืองพัทยาได้เปิดดำเนินกิจกรรมอบรมอาชีพแก่ประชาชน  จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 61  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-10 พฤษภาคม 61 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 61 โดยการอบรมในรุ่นที่ 1 เปิดสอน 7 หลักสูตรฟรี ได้แก่ นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง หลักสูตรนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ นวดเท้า 60 ชั่วโมง หลักสูตร เบเกอร์รี่ 2 รายการ ได้แก่ โตเกียวบานาน่า+เครปโรล  หลักสูตร ทำอาหารไทย 2 รายการ เมนูหมูสวรรค์ + หมูสะเต๊ะ หลักสูตร เครื่องดื่ม 2 รายการ ได้แก่ น้ำปั่นผลไม้ และ น้ำสมูทตี้ หลักสูตรความงาม ได้แก่ เพ้นท์เล็บ และหลักสูตร งานซ่อม ประเภทซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น เป็นระยะเวลา 2 วัน ในส่วนของการอบรมทั้ง 7 หลักสูตรพบว่ามีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการอบรมกว่า 229 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก.