เมืองพัทยาประกาศผลการประกวดภาพถ่ายเมืองพัทยาในหัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม”

0
1416
(จากซ้ายไปขวา) ผศ.สงคราม โพธิ์วิไล นายวันชัย สืบสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์วงการถ่ายภาพไทย  นายสวัสดิ์ ปฎิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ผศ.สมาน เฉตระการ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์วงการถ่ายภาพไทย  คณะกรรมการตัดสิน  นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประธานกรรมการตัดสิน  ร่วมตัดสินภาพถ่าย โดยอันดับที่ 1 ชื่อภาพ โก ทู เกาะล้าน อันดับ 2 ชื่อภาพ แดนดินถิ่นธรรม  และอันดับที่ 3 ชื่อภาพ ชมวิวพัทยายามค่ำคืน
(จากซ้ายไปขวา) ผศ.สงคราม โพธิ์วิไล นายวันชัย สืบสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ ผู้บำเพ็ญประโยชน์วงการถ่ายภาพไทย นายสวัสดิ์ ปฎิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ผศ.สมาน เฉตระการ ผู้บำเพ็ญประโยชน์วงการถ่ายภาพไทย คณะกรรมการตัดสิน นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประธานกรรมการตัดสิน ร่วมตัดสินภาพถ่าย โดยอันดับที่ 1 ชื่อภาพ โก ทู เกาะล้าน อันดับ 2 ชื่อภาพ แดนดินถิ่นธรรม และอันดับที่ 3 ชื่อภาพ ชมวิวพัทยายามค่ำคืน

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประธานกรรมการตัดสิน นายสวัสดิ์ ปฎิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ผศ.สมาน เฉตระการ  ผศ.สงคราม โพธิ์วิไล ผู้บำเพ็ญประโยชน์วงการถ่ายภาพไทย นายวันชัย สืบสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายเมืองพัทยา ในหัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประกวดในครั้งนี้

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อภาพ โก ทู เกาะล้าน อันดับที่ 2 ชื่อภาพ แดนดินถิ่นธรรม และอันดับที่ 3 ชื่อภาพชมวิวพัทยายามค่ำคืน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อภาพ โก ทู เกาะล้าน อันดับที่ 2 ชื่อภาพ แดนดินถิ่นธรรม และอันดับที่ 3 ชื่อภาพชมวิวพัทยายามค่ำคืน

สำหรับการประกวดภาพถ่ายเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ด้วยการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” ภาพที่จะส่งเข้าประกวด ต้องภาพที่ถ่ายมาจาก สถานท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา รวมถึงเกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก หรือภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมต่างๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น เป็นภาพที่สามารถสื่อให้เห็นความมีเสน่ห์ ความสวยงามและความน่าประทับใจ เมื่อมาเยือนเมืองพัทยา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ไม่จำกัดเพศ และอายุ  ร่วมส่งภาพเข้าประกวด

ผศ.สงคราม โพธิ์วิไล ผู้บำเพ็ญประโยชน์วงการถ่ายภาพไทย ได้ให้เกณฑ์การตัดสิน ด้วยการดูองค์ประกอบภาพที่ง่าย แลได้ใจความ คือ สวยด้วยแสง แรงด้วยสี ดีด้วยเรื่อง เฟื่องด้วยปัญญา แสวงหาและรอคอย ซึ่งเป็นนิยามในด้านความคิด ที่จะรังสรรค์งาน และตรวจสอบงานด้านการถ่ายภาพให้เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้งานได้เป็นอย่างดี

การประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ มีผู้ที่ส่งภาพเข้ามาประกวดด้วยกันจำนวน 332 ภาพ เป็นภาพหลากหลายแนว ที่สะท้อนให้เห็นสถานที่ท้องเที่ยวต่างๆในเมืองพัทยา รวมไปถึงวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น ซึงคณะกรรมการทำการตัดสินด้วยความยากลำบาก เพราะมีแต่ภาพที่สวยงามส่งเข้ามาประกวด โดยในรอบรองชนะเลิศ ได้คัดเลือกผู้เข้ารอบได้จำนวน 28 ภาพ และคัดเหลือผู้ชนะเพียง 3 ภาพ แบ่งออกเป็นภาพมุมสูงเกาะล้าน ภาพของศาสนาเขาพระใหญ่ และแหลมบาลีฮายยามค่ำคืน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินได้ลงคะแนนให้ภาพที่ชนะเลิศอันดับที่ 1  คือ ภาพมุมสูงเกาะล้านคว้า อันดับที่ 1 ซึ่งเป็นภาพของ นายสัญชัย บัวทรง ชื่อภาพ โก ทู เกาะล้าน ชนะใจกรรมการเรื่ององค์ประกอบภาพ บอกเล่าเรื่องราวอันลึกซึ้ง เห็นสีของน้ำทะเล ที่แสดงให้เห็นถึงความลึกตื้น ทิศทางเรือที่มุ่งไปทางเดียวกัน อันดับที่ 2 เป็นภาพจากโดรน ของนายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินนันท์ ชื่อภาพ แดนดินถิ่นธรรม ส่วนอันดับที่ 3 เป็นภาพของ นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ชื่อภาพชมวิวพัทยายามค่ำคืน

รับเงินรางวัล  50,000-30,000-20,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่เกียรติยศจากเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชย อีก 20 รางวัล รางวัลละ 2,000 บ.รวมเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท.

คณะผู้บริหารเมืองพัทยานำโดย พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประกวดในครั้งนี้
คณะผู้บริหารเมืองพัทยานำโดย พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประกวดในครั้งนี้