เมืองพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” แก่โรงแรม 82 แห่ง

0
501
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่โรงแรม ที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 จำนวน 82 ราย
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่โรงแรม ที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 จำนวน 82 ราย

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ห้องประชุมโรงแรมเดอะไซมีส โฮเทล พัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่โรงแรมที่ผ่านการตรวจ ด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 โดยมี นายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และนางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกันนี้มีนางบุบผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเชฟจากโรงแรม และผู้ประกอบการร้านอาหารจากโรงพยาบาล/โรงเรียนเอกชนในพื้นที่พัทยาที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารฯ จำนวน 82 ราย อาทิ โรงแรมเดอะไซมีส โฮเทล พัทยา รร.ดรีมโฮเทล  รร.ซันไซน์  รร.T SIX 5 และอื่นๆ เข้าร่วมในพิธี

สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการให้เมืองพัทยาเป็นเมืองอาหารสะอาด ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีโรงแรมเปิดใหม่หลายแห่ง บางโรงแรมอาหารก็ได้มาตรฐาน แต่บางโรงแรมยังขาดความใส่ใจในเรื่องนี้ ทำให้ผู้เข้าพักเกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือโรคทางเดินอาหาร ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของเมืองพัทยา ดังนั้น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงได้ทำการสำรวจมาตรฐานร้านอาหารในโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดูแลในส่วนของอาหารโรงแรม ตระหนักในเรื่องของความสะอาดให้มากๆ สร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอาหารถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ

นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวแสดงความยินดี ต่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ในครั้งนี้ว่า ขอให้ทุกโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ตามมาตรฐานกรมอนามัย รักษาความเป็นมาตรฐานของอาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย ตามเกียรติบัตรที่ได้รับในครั้งนี้ คือ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป.