เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการศูนย์ช่างชุมชน เทิดไท้องค์ราชันย์

0
305
โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ  ตัดผมบุรุษและสตรีฟรี ตามโครงการทำดีเทิดไท้องค์ราชันย์
โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ ตัดผมบุรุษและสตรีฟรี ตามโครงการทำดีเทิดไท้องค์ราชันย์

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 60ที่ ศูนย์ช่างชุมชน ใกล้วัดบุญสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดโครงการศูนย์ช่างชุมชนเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยมี โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ มาตัดผมบุรุษและสตรีฟรี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ พัดลม ทีวี วิทยุ โดยซ่อมฟรีค่าแรง โรงเรียนไทยอิโตะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ราคาพิเศษ

สำหรับการจัดโครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนที่สนใจฝึกอาชีพให้ความรู้ ความสามารถทักษะฝีมือ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้บริการช่างเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ สำหรับโครงการจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 21 ธันวาคม 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ โทร. 038-933119 ในวันและเวลาราชการ.

โรงเรียนไทยอิโตะ ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ในราคาพิเศษ
โรงเรียนไทยอิโตะ ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ในราคาพิเศษ