เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)

0
222

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 62 ที่ บ้านสวนแอลเค รีสอร์ท  ตำบลเขาไม้แก้ว ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับอำเภอบางละมุง  จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)  ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 62 โดยในวันนี้เป็นการฝึกวันที่สาม แบบหลักสูตรแบบเข้มข้น โดยมี จ่าเอกอรรถสิทธิ์ อาจมนตรี นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ อบต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  นายปรมินทร์ แขะตะคุ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลสีมามงคล จ.นครราชสีมา นายบรรจง คุ้มบุ่งค้า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก  โดยมีการสอนในแบบภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ฐานที่ 1.การใช้เชือกกู้ภัยและการโรยตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง  ฐาน 2. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ฐานที่ 3 ได้แก่ การปฐมพยาบาลและการฝึกวิธีปั๊มหัวใจ และช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยการทำ CPR

              การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมยังเป็นการฝึกฝนองค์ความรู้ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ของพี่น้องชาว อปพร. เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาทั้งด้านกายและจิตใจ พร้อมกันนี้ยังเป็นการพัฒนาด้านทักษะ และศักยภาพ ด้วยความมีระเบียบวินัย และยังเป็นเติมเต็มขีดความสามารถของแต่ละคน ก่อนที่จะได้นำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับในครั้งนี้ นำไปปฏิบัติภายในองค์กรของตนเพื่อช่วยเหลือสังคม และรับใช้ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป.