เทศบาลหนองปรือ เตรียมแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดล้นพื้นที่ เดินหน้าจัดสร้างสถานที่พักสุนัขเนื้อที่ 4 ไร่

0
124

เมื่อ 24 มกราคม 62    จากรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนถึงการเกิดปัญหาถูกสุนัขกัด  และสุนัขเร่ร่อน ขับถ่ายไม่เป็นที่  ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ  ทั้งในหมู่บ้านและแหล่งชุมชน รวมถึงวัดในพื้นที่   ซึ่งปัญหาเกิดมาจากการที่มีการนำสุนัขที่เลี้ยง นำมาปล่อยทิ้งตามที่สาธารณะ  ด้วยสาเหตุที่ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้  จากนั้นสุนัขเร่ร่อนเหล่านี้ก็ได้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์  ไร้การควบคุมดูแล  บางตัวไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้  เทศบาลเมองหนองปรือ ก็ได้รับการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  จนต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง    ทั้งในเรื่องของการรณรงค์การ ไม่นำสุนัขและแมวมาปล่อยตามที่สาธารณะ     โดยทางเทศบาลเมืองหนองปรือ  ถือว่าเป็นหน่วยงานปลายทางในการแก้ไขปัญหา  ทั้งในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขจรจัด  การทำหมันในสุนัขและแมว  รวมไปถึงการตัดทำสถานที่ให้กับสุนัขและแมวจรจัดได้อยู่อาศัย  เป็นหลักแหล่งเพื่อการจัดการปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้น

 ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เปิดเผยว่า  สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสุนัขจรจัด  ทางเทศบาลได้มองว่าการที่นำสุนัขจรจัดทั้งหมดเลี้ยงรวมกัน ก็น่าจะเป็นแนวทางในการจัดการปัญหาได้ง่ายขึ้น  พร้อมออกมาตรการแอบลักลอในการปล่อยทิ้งสุนัข และ แมว ในพื้นที่ ให้กลายเป็นสุนัขจรจัด  เพราะที่ผ่านมา  ไม่ทราบเลยว่าสุนัขจรจัดในพื้นที่เมืองหนองปรือนั้น  มีจำนวนเท่าไหร่  มีการมาปล่อยเพิ่มหรือไม่  บางครั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็ไม่ทั่วถึง  เนื่องจากว่าสุนัขไม่มีเจ้าของ

 ดั้งนั้นทางเทศบาล จึงได้มีแนวความคิดในการที่จะดำเนินการจัดสร้างที่พักสุนัข  บริเวณเขาดิน ในพื้นที่ 4 ไร่  โดยได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 3 ล้านบาท  ปัจจุบันพบว่าการดำเนินการออกแบบใกล้แล้วเสร็จแล้ว  ซึ่งสถานที่พักสุนัขแห่งนี้ จะเป็นสถานที่รวมรวบสุนัขจรจัดในพื้นที่  เพื่อให้ง่ายต่อการดุแลและง่ายต่อการรักษา  โดยในอนาคต อาจจะมีการประสานความร่วมมือร่วมกันหน่วยงานภาคเอกชน  ในการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของอาหารสุนัข  และค่าใช้จ่ายของคนดูแลสุนัข  ที่จำเป็นต้องมีหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน   อย่างไรก็ตาม สำหรับขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างสถานที่เลี้ยงสุนัขของเทศบา ลคงต้องผ่านการทำประชาชนในพื้นที่ก่อน ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่   ซึ่งหากแล้วเสร็จก็จะสามารถเดินน้าดำเนินการก่อสร้างได้ต่อไป.