เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จับมือพนักงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร

0
149

เมื่อ 30 มกราคม 62 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  นายแล  บุญสังข์   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  พร้อมด้วย   นายทองดำ  คำแจ่ม   ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล   นำพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล  ร่วมทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์    โดยมีพนักงานทุกกองงาน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเครื่องมือทำความสะอาด  อาทิ  ไม้กวาด  ที่ตักขยะ  เหล็กแหลมจิ้มขยะ   ที่ตัดหญ้า  รถไถ  เป็นต้น

               โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้งด้านในและด้านนอกศูนย์  เพื่อให้เกิดความสะอาด  สบายตา   และสร้างความปลอดภัยแก่เด็กๆ  ให้ไกลห่างจากสัตว์อันตราย  ที่อาจจะอาศัยตามพุ่มไม่ต่างๆเป็นต้น  อาทิ  งู  และ ตะขาบ  เป็นต้น   สำหรับกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ถือว่าเป็นกิจกรรมประจำเดือน ที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้จัดขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กร  รวมถึงปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของสถานที่ราชการ ให้ดูสวยงามสะอาดตาอีกทางหนึ่งด้วย