เตรียมจัดงานรวมพลเยาวชนคนกอไผ่ ต่อเนื่องปีที่ 3 หารายได้ช่วยการกุศล และสร้างสามัคคีในชุมชน

0
2836
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ เผยถึงการเตรียมจัดงาน รวมพลเยาวชนคนกอไผ่ต่อเนื่องปีที่ 3 หารายได้ช่วยการกุศลและสร้างสามัคคีในชุมชน
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ เผยถึงการเตรียมจัดงาน รวมพลเยาวชนคนกอไผ่ต่อเนื่องปีที่ 3 หารายได้ช่วยการกุศลและสร้างสามัคคีในชุมชน

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ ได้เปิดเผยถึงการเตรียมจัดงาน รวมพลเยาวชนคนกอไผ่ต่อเนื่องปีที่ 3 สร้างสามัคคีรักใคร่ภายในชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งแปลกใหม่ ตามยุคสมัยสังคมปัจจุบัน และก้าวทันโลก

โดยในงานจะมี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธาน ซึ่งจะมีการจำหน่ายบัตรหน้างานราคา 200 บาท มีอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมวงดนตรี จากกลุ่มเยาวชน รายได้หักค่าใช้จ่าย จะนำไปพัฒนาส่วนที่ขาดแคลน ของชุมชนซอยกอไผ่ และช่วยเหลืองานด้านการกุศลต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากกลุ่มเรารักชลบุรี และ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในชุมชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไปในอนาคต.