เดินหน้าสร้างการรับรู้ หลังปลดล็อกพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมเกษตร

0
83

ที่อาคารสำนักงาน บริษัท ข่าวสด จำกัด นายสัมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิชัยไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาในหัวข้อ อนาคตกระท่อม กับการปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ สร้างการรับรู้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและประชาชนทั่วไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากผลักดันให้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ประชาชนสามารถเพาะปลูก ครอบครองและจำหน่ายใบพืชกระท่อมได้อย่างเสรี แต่การนำใบกระท่อมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ รักษาโรค อาหาร หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตและทำตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า การจัดสัมมนาเพื่อชี้ถึงอนาคตพืชกระท่อมทุกกระบวนการ ตั้งแต่เพาะปลูกไปจนถึงภาคส่วนของอุตสาหกรรมกระท่อมในอนาคต รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของแต่ละภาคส่วนเพื่อร่วมใจกันเดินหน้าพืชกระท่อมในฐานะพืชเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มรูปแบบ และในปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะเป็นปีที่สถานการณ์ต่างๆ จะเอื้ออำนวยต่อการเดินหน้าโครงสร้างอุตสาหกรรมกระท่อมมากขึ้น