เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรในงาน ฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร

0
105

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดชุมพรมีทุเรียนหมอนทอง เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ในปี 2564 สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด มากกว่า 42,643 ล้านบาท คาดว่าในปี 2565 จะมีผลผลิตทุเรียน กว่า 200,000 ตัน โดยในฤดูกาลนี้ประเทศไทยได้ส่งออกผลไม้ทุเรียนไปประเทศจีนแล้ว กว่า 500,000 ตัน เมื่อเทียบในเวลาเดียวกันของปี 2564 สูงถึงร้อยละ 68 คิดเป็นยอดจำหน่ายกว่า 150,000 หมื่นล้านบาท คาดการณ์จะมีมูลค่ามากกว่า 200,000 ล้านบาทพร้อมกันนี้ยังมีการส่งเสริมสินค้าเกษตรจังหวัดชุมพร เข้าสู่ตลาดยุโรป เช่น ทุเรียน กาแฟโรบัสต้า ซึ่งนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรด้านการเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจังหวัดชุมพร มีรายได้จากภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 57 จากรายได้ของจังหวัด ซึ่งมีรายได้จากทุเรียนมากถึงร้อยละ 33 โดย ในปีที่แล้วมีผลผลิตทุเรียนกว่า 300,000 ตัน สร้างรายได้กว่า 37,000 ล้านบาท


ในปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนประมาณ 260,000 ตัน เฉพาะของจังหวัดชุมพรแหล่งเดียว โดยจังหวัดชุมพร เป็นตลาดผลไม้ทั้งผลิตและส่งออก ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ผลไม้ในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมาบรรจุและส่งออกที่จังหวัดชุมพร นับเป็นฮับและตลาดผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายนี้ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการเจรจาซื้อขายผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน