เจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ถึงบ้านจอสิเดอ เหตุปิดหมู่บ้านพื้นที่ชายแดน จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

0
144

เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเหตุน้ำป่าหลากบ้านจอสิเดอ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากหลายหมู่บ้านชายแดนปิดหมู่บ้าน จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่วนบ้านป่าเหวช่วยกู้ซากรถที่จมน้ำได้แล้ว ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ชายแดนบ้านจอสิเดอ และบ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 25 กันยายน 2564 ล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าหลากที่ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ครู นักเรียนได้ช่วยกันเก็บกวาดพื้นที่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม แต่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยบ้านจอสิเดอเหนือได้ เนื่องจากติดปัญหาการการเดินทาง หลายหมู่บ้านชายแดนที่เป็นเส้นทางสัญจรในพื้นที่ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีมาตรการปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ด้านนายอาคม น่ายกร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอสิเดอ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟสบุ๊ค หลังสถานการณ์น้ำลด ว่า ความเสียหายจากน้ำป่าทางโรงเรียนจอสิเดอไม่ได้รับความเสียหายมากหนัก ส่วนใหญ่ที่ได้รับความเสียหายเป็นสวนเกษตร โรงเห็ด บ่อกบ บ่อปลา ลำโพงสนาม 3 ตัว ส่วนตัวอาคารเรียน 2 หลัง ที่น้ำเอ่อเข้าท่วมอยู่ระหว่างการสำรวจ ครูนักเรียนปลอดภัย กรณีเหตุการณ์น้ำป่าหลากโรงเรียนจะสบปัญหาเป็นประจำในห้วงฤดูฝน ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่ริมลำห้วยแม่แต๊ะน้อย ความเสียหายหลักส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่อยู่ติดลำห้วย การเดินทางเข้าออกในห้วงฤดูฝนค่อนข้างลำบาก ระยะทางจากตัวเมืองอำเภอแม่สะเรียง ถึง บ้านจอสิเดอ 104 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม. หากเป็นรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 5-7 ชม. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญเส้นทาง แต่หากเป็นห้วงฤดูฝนการเดินทางใช้เวลาเป็น 2 เท่าของเวลาปกติ 


ส่วนจุดเกิดเหตุรถถูกน้ำป่าพัดจม ที่บ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 และ ชาวบ้านป่าเหว ได้ช่วยกันกู้รถยนต์ทั้ง 2 คัน ที่จมน้ำป่าในลำห้วยแม่กองคาออกเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ บริเวณลำห้วยแม่กองคา ก่อนถึงหมู่บ้านป่าเหวประมาน 1.5 กิโลเมตร โดยรถทั้งสองคันเป็นของราษฏรบ้านป่าเหว นายมะบุโพ ชุติมาสมานกุล (เจ้าของรถ) 24/1 ม.2 หย่อมบ้านป่าเหว ต.แม่คง. อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ นายชาตรี บำรุงแสงเลิศ (เจ้าของรถ) 38/5 ม.2 หย่อมบ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


โดยทาง พันเอกสมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ทางหน่วยฯ ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่ เพื่อออกให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านจอสิเดอเหนือ ซึ่งทางหน่วยได้รับรายงาน ว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนและที่นาชาวบ้าน บริเวณบ้านห้วยเฮี้ยะ และบ้านจอสิเดอเหนือ ม.4 9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แต่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยได้

ทั้งนี้ หลายหมู่บ้านแถบพื้นที่ชายแดนบ้านเสาหิน ต.เสาหิน ซึ่งเป็นเส้นทางผ่าน ได้มีการปิดหมู่บ้าน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางชุดบรรเทาฯ ไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ จากการสอบถามราษฎรในพื้นที่ ทราบว่ามีน้ำป่าไหลหลากปิดทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ซึ่งทางเข้าหมู่บ้านดังกล่าวมีถนนอยู่ในลำห้วยในห้วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลหลากทุกปี