เจรจาสำเร็จ เปิดตลาดแรงงานไทยกว่า 60,000 ตำแหน่ง ภาคบริการ สุขภาพ ก่อสร้าง

0
134

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.อับดุลเราะฮมาน อับดุลมานนัน อัล อะวาร์ (Dr.Abdulrahman Addulmannan Al Awar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่และขอขอบคุณทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่ให้การดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี ซึ่งการที่แรงงานไทยได้มีโอกาสมาทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นการช่วยพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้แก่แรงงานไทยและครอบครัว


สำหรับตลาดแรงงานในสหรัฐอารับเอมิเรตส์ แรงงานไทยมีทักษะฝีมือเป็นยอมรับแรงงาน โดยเฉพาะสาขางานภาคธุรกิจ เช่น นวด/สปา พ่อครัว แม่ครัวไทย ฯลฯ สอดรับกับความต้องการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จึงได้นำประเด็นเรื่องนี้หารือเพื่อความร่วมมือในการรักษาตลาดแรงงานเดิมและขยายตลาดแรงงานใหม่ของแรงงานไทย


ผลการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้ไทยและสหรัฐอารับเอมิเรตส์ บรรลุข้อตกลงในการเจรจาลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อเปิดรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตส์เพิ่มขึ้น โดยสหรัฐอารับเอมิเรตส์มีความต้องการที่จะรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานในหลายภาคอุตสาหกรรมและต้องการที่จะหารือภาคส่วนที่ต้องการรับแรงงาน เช่น ภาคบริการ ก่อสร้างและด้านสุขภาพ กว่า 60,000 ตำแหน่ง รวมถึงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การจัดหางานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใน UAE โดยกระทรวงแรงงานฝ่ายไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงาน ฝ่ายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะเร่งรัดการหารือร่วมกัน เพื่อลงนามใน MOU การจัดส่งคนงานมาทำงานในประเทศ UAE โดยเร็วที่สุด ทั้งในรูปแบบรัฐจัดส่งและบริษัทจัดหางานต่อไป