อิทธิพลพายุไลออนร็อก พายุเตี้ยนหมู่

0
101

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “ไลออนร็อก” ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2564 เกิดอุทกภัยใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง เลย ปราจีบุรี จันบุรี ตราด ชุมพร และระนอง รวม 18 อำเภอ 67 ตำบล 296 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,251 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 2 จังหวัดคือ จันทบุรี ตราดขณะที่ อิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 7 ตุลาคม เกิดอุทกภัย รวม 33 จังหวัด รวม 225 อำเภอ 1,196 ตำบล 8,192 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 332,738 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 14 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 23 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ใน 10 จังหวัด ที่ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี 


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง