อำเภอบางละมุง เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนโรงเลื่อย ตามนโยบายชุมชนสีขาว

0
120

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 7  กุมภาพันธ์ 62   ที่ ชุมชนบ้านโรงเลื่อย  นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “รวมพลจิตอาสา ชุมชนสะอาด ปราศจากยาเสพติด” โดยมี นายชวัฒน์ เทพทัพ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง และกองร้อยรักษาความสงบอำเภอบางละมุง สังกัด มทบ.14 เทศบาลตำบลบางละมุง และคณะจิตอาสา อ.บางละมุง  เข้าร่วมเปิดกิจกรรม

นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอบางละมุง ด้วยการทำชุมชนโรงเลื่อยให้เป็นชุมชนสีขาว ปลอดยาเสพติด รวมไปถึงการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนโรงเลื่อย ซึ่งชาวชุมชนได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของธรณีสงฆ์ แต่ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยนั้น กลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างกว้างขวาง อีกทั้งสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชนเต็มไปด้วยขยะ สิ่งปฏิกูล และสิ่งกีดขวางบนถนนภายในซอยมากมาย จึงได้รวบรวมกำลังพลในการทำความสะอาดชุมชน กวาดล้างสิ่งสกปรก รวมไปถึงการจัดระเบียบพื้นผิวถนนให้สะอาด เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้ชุมชนเกิดสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ก่อนยกระดับระบบสาธารณูปโภคที่ทั่วถึง เพื่อให้ชีวิตชาวชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีการเข้าสแกนพื้นที่สำรวจทะเบียนราษฎร์เพื่อกลั่นกรองว่าคนในชุมชนมีทั้งหมดกี่ครัวเรือน ไม่มีทะเบียนกี่ครัวเรือน เพศหญิง เพศชาย เด็ก เยาวชน วัยทำงานกี่คน เพื่อนำข้อมูลตรงนี้ไปวางแผนมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะมีการรีเช็คประวัติทะเบียนราษฎร์ของบุคคลในชุมชนโรงเลื่อยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าปัญหายาเสพติดจะหมดไปจากพื้นที่ รวมไปถึงการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆพร้อมภาคประชาชน ที่ได้เข้าร่วมกันบูรณาการร่วมกันด้วยการทำความสะอาดกวาดถนน เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้พร้อมเข้าปรับภูมิทัศน์ต่างๆรอบชุมชนบ้านโรงเลื่อย  พร้อมกันนี้ยังได้นำเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่ดินด้านหลังของชุมชน ที่พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ใช้สำหรับทิ้งขยะของชุมชนที่ผ่านมา โดยได้ใช้ให้รถ JCB เข้าปรับพื้นที่ ดันขยะที่ถูกฝังกลบนำไปทิ้งและปรับพื้นที่ดินดังกล่าว ให้มีความสะอาดกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อน ที่จะได้นำพื้นที่ตรงบริเวณดังกล่าวนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้จะได้มีการนำถังขยะ มาจัดวางเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนครัวเรือน พร้อมให้รถมาจัดเก็บทุกวัน นอกจากนั้นจะได้นำกล้องวงจรปิด มาทำการติดตั้ง และติดตั้งไฟส่องทางเพิ่มมากขึ้น และเพื่อความพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคที่ถูกต้อง ปลอดภัย ยกระดับให้เป็นชุมชนสีขาวต้นแบบอีกหนึ่งชุมชนของอำเภอบางละมุง ต่อไป.