อวานี พัทยา เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านการุณยเวศม์ เพื่อนำประโยชน์คืนสู่สังคม

0
325
นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา  นำคณะผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ร่วมกิจกรรมทำดี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้พิการ
นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา นำคณะผู้บริหารและพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ร่วมกิจกรรมทำดี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้พิการ

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 61 ที่ สถานสงเคราะห์และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสมศักดิ์ ตันเรืองศรี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้พิการ จำนวน 420 คน เพื่อเป็นการทำความดีคืนสู่สังคม โดยนำอาหารและเครื่องดื่มมากมาย อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ขนม และของหวาน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิ เป็นกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคม เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการทำความดี ให้กับครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคมและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรู้ จักเป็น ผู้ให้ ก่อนเป็นผู้รับซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน ในสังคม อย่างมีความสุข  ควบคู่ ไปกับการพัฒนาคนในองค์กร ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการช่วย เหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

สำหรับ อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ในประเทศศรีลังกา โดยเป็นแบรนด์ในกลุ่มตลาดบนที่เข้ามาเสริม อนันตา ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมระดับ 5 ดาว ของเครือไมเนอร์ โฮเทล นำเสนอความสะดวกสบายระหว่างการพักผ่อนในแบบร่วมสมัย และมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมการทำกิจกรรมความดีคืนสู่สังคมในทุกๆปี หรือในวาระโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วย.

คณะผู้บริหารและพนักงาน อวานี พัทยา ร่วมกันทำขนมเบื้อง ให้ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับประทานแบบสดๆร้อนๆ
คณะผู้บริหารและพนักงาน อวานี พัทยา ร่วมกันทำขนมเบื้อง ให้ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับประทานแบบสดๆร้อนๆ
ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์ และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ๆได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์ และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ๆได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย