อย.ขึ้นทะเบียนวัคซีนแอสตราเซเนกา

0
337

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวว่า อย. ลงนามขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา ที่ผลิตในประเทศอิตาลีแล้ว หลังจากทางบริษัทส่งเอกสารเกือบ 10,000 หน้า มาขอขึ้นทะเบียนในไทย เพื่อใช้ฉีดภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยมีการพิจารณาถึงเรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยวัคซีนดังกล่าวจะถึงไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จำนวน 50,000 โดส

สำหรับใบอนุญาตการนำเข้าและทะเบียนวัคซีนนี้ มีระยะเวลา 1 ปี โดยเมื่อวัคซีนถึงไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการสุ่มตรวจวัคซีนว่ามีคุณภาพตามที่บริษัทกำหนดไว้หรือไม่ ก่อนนำไปใช้ฉีดให้กับประชาชน จากนั้นทางบริษัทจะทยอยส่งวัคซีนที่เหลืออีก 150,000 โดส ตามมาภายในเดือนมีนาคม และเมษายน

นายแพทย์ไพศาล กล่าวว่า สำหรับการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา ในไทยที่ร่วมกับสยามไบโอไซเอนซ์ จะมีการขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตในไทย ซึ่งจะมีผลให้สามารถใช้ได้ในประเทศไทยทันทีในเดือนพฤษภาคม

ไทม์ไลน์ของการได้วัคซีนในประเทศไทยยังเป็นไปตามกรอบเดิม คือเดือนมีนาคม ได้วัคซีนจากซิโนแวค 800,000 โดส, เดือนเมษายน 1 ล้านโดส, เดือนพฤษภาคม 26 ล้านโดส หลังจากนั้นจะเพิ่มอีก 35 ล้านโดส โดยจำนวน 50,000 โดส ของแอสตราเซเนกา ที่จะถึงประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นในส่วนของวัคซีน 35 ล้านโดส ที่ได้มาเร็วกว่าวัคซีนอื่นเพราะได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. เป็นเจ้าแรกนั่นเอง.-สำนักข่าวไทย