อดีตนักการเมืองกลุ่มเรารักชลบุรี แห่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ย้อนหลัง กับ 42 ชุมชนเมืองพัทยา

0
269
ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา พร้อมอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขต เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ย้อนหลัง 42 ชุมชนเมืองพัทยาโดยมีบรรดาประธานชุมชนและประชาชนในชุมชนทั้ง 42 ชุมชนมาร่วมงาน
ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา พร้อมอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขต เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ย้อนหลัง 42 ชุมชนเมืองพัทยาโดยมีบรรดาประธานชุมชนและประชาชนในชุมชนทั้ง 42 ชุมชนมาร่วมงาน

เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ย้อนหลัง ให้กับ 42 ชุมชนเมืองพัทยา ซึ่งมีบรรดาประธานชุมชนและประชาชนในชุมชนทั้ง 42 ชุมชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นเข้าร่วมงาน อาทิ ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นาย อิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา พร้อมอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ทั้ง 4 เขต เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

บรรยากาศการเลี้ยงฉลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
บรรยากาศการเลี้ยงฉลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

ภายในงานมีการขับร้องเพลง รับประทานอาหาร เต้นรำอย่างสนุกสนาน พร้อมกันนี้ทางคณะผู้นำท้องถิ่น ยังได้ขึ้นร้องเพลงและกล่าวอวยพร เนื่องในช่วงวันขึ้นปีใหม่ทั้งไทยและตรุษจีน ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน ของพี่น้องชุมชนเมืองพัทยาทั้ง 42 เขต ที่มาร่วมงานและทำงานเพื่อชาวชุมชนเมืองพัทยามาตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา

โดยงานจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน มีคณะกรรมการชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และทำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เน้นการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานเป็นทีม มีความร่วมมือ ทำให้มีเป้าหมายร่วมกัน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนาตนเอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน และหน่วยงานราชการ ดังนั้นผู้นำชุมชนต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกชุมชนเป็นอย่างดี สามารถรวมคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน มาทำงานเป็นทีม ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำประสบการณ์ที่มีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไปในอนาคต.