องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่ม

0
309

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่โดยในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ส่งยาตำราหลวง ประกอบด้วย ยาเม็ดพาราเซตามอล ขนาด 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แก้ท้องร่วง ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน ยาธาตุน้ำแดง น้ำยาโพวิโดน-ไอโอดีน พลาสเตอร์ยา สำลี ขนาด 5 กรัม จำนวน 4,500 ชุดโดยจัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แห่งละ 500 ชุด ส่งไปยังสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2,000 ชุด


นอกจากนี้ยังจัดยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโครนาโซน 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำสี พลาสเตอร์จำนวน 2,000 ชุด จัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น แห่งละ 500 ชุด


ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมยังได้มีการเตรียมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ เพราะถือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การเภสัชกรรมในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ