หมอยง เตือนฉีดวัคซีนโควิดมากไป เร็วไปเสียเปล่า

0
216ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความใน Facebook เรื่องโควิด-19 วัคซีน จะฉีดกี่เข็มพอ ความตอนหนึ่งว่า การให้วัคซีน เหมือนเติมน้ำให้เต็มขัน การจะเติมเต็มได้ ต้องมีการให้เบื้องต้น 2 เข็ม และกระตุ้นอีก 1 เข็ม ก็จะเต็ม การให้ เข็ม 4-5 ถ้ารีบให้ น้ำเต็มขันแล้วถึงเติมไปก็ล้นทิ้งหมด ดังนั้นผู้ที่ได้มา 3 เข็มแล้วถือว่าเต็มแล้ว รอให้น้ำระเหยแห้งลดลงไปก่อน แล้วค่อยเติมใหม่ให้เต็ม


การเติมเร็วในขณะที่น้ำยังเต็ม หรือใกล้เต็มก็ไม่เกิดประโยชน์ล้นทิ้ง มีแต่อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการจะให้เข็ม 4 ก็ควรให้ห่างจากเข็มที่ 3 ไป 3-6 เดือน โดยเฉพาะวัคซีนที่กระตุ้นได้มาก เติมน้ำได้มาก เช่น mRNA ควรรอได้ถึง 6 เดือน ถึงแม้วัคซีนจะไม่มี overdose แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่เราไม่อยากได้ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉีดมากเกินไป จะฟรี หรือจอง หรือเสียเงินก็ไม่จำเป็น