ส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาต่อยอดเมนูอาหารตอบสนองนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

0
120

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมงานการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022 เมื่อวานนี้ (21 ก.ค. 65) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs (Yummy & Health Dish) เป็นกิจกรรมการพัฒนาเมนูอาหารสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่มโดยโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 10 ชุมชนท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ งานดังกล่าว ยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการพัฒนาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ตอบสนองนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมูลค่าสูง เสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์เมนูอาหารที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเฉพาะกลุ่ม


อีกทั้งเป็นการพัฒนาอาหารและสมุนไพรไทยของแต่ละชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเฉพาะกลุ่ม รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและผลักดันชุมชนท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเติบโตของตลาดอาหารสุขภาพในอนาคต สำหรับการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022 จัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต