สโมสรไลออนส์ ชลบุรี พระตำหนักพัทยา จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมชุดใหม่

0
111

เมื่อ 12 มิถุนายน 61 ที่ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูซ  สโมสรไลออนส์ ชลบุรี พระตำหนักพัทยา ได้จัดให้มีพิธีสถาปนาคณะกรรมชุดใหม่ ปีบริหาร 2561-2562 และรับสมาชิกใหม่ ท่ามกลางสมาชิกของสโมสร และไลออนผู้ทรงเกียรติ จากสโมสรอื่นๆ ต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

โดยหลังจากที่พิธีเปิดฯ งานได้เสร็จสิ้นลง ได้มีพิธีต้อนรับสมาชิกใหม่ของสโมสรไลออนส์ จำนวน 23 คน ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไลออนส์ ซึ่งยึดถือปฏิบัติต่อกันมา โดยสมาชิกใหม่จะต้องจุดเทียน พร้อมเข้ารับการปฏิญาณ โดยมีไลออน เทิดศักดิ์ มารมย์ นำคณะไลออนผู้ทรงเกียรติ ร่วมกันติดเข็มไลออนให้แก่สมาชิกใหม่ อันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นสมาชิกของสโมสรฯ แล้วอย่างสมเกียรติ และเต็มภาคภูมิ

ต่อจากนั้นไลออน โรจน์ ทองวานิช จึงได้ประกอบพิธีสถาปนา คณะกรรมการชุดใหม่ ปีบริหาร 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 โดยมี ไลออน พะเยาว์ เมฆเคลื่อน ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรคนใหม่, ไลออน สมศักดิ์ นาคสน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ และไลออน อัจจิมา ชวลิตธำรง ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก เป็นต้น  ซึ่งต่อจากนี้คณะกรรมการชุดใหม่ จะมีวาระการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยที่ผ่านมาถือได้ว่าสโมสรไลออนส์ ชลบุรี พระตำหนักพัทยา เป็นองค์การกุศลอีกหนึ่งแรง ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้สังคมเมืองพัทยาน่าอยู่ และเป็นสังคมเมืองที่ดี ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

สำหรับสโมสรไลออนส์ ชลบุรี พระตำหนักพัทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2533 โดยไลออน อุดม โอพาสี ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 32 คน ซึ่งได้เดินหน้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ และสังคมเมืองพัทยามาตลอดระยะเวลา 28 ปี ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 51 คน โดยมีกิจกรรมเด่น ได้แก่ โครงการรักษาต้อเนื้อต้อกระจก โครงการมอบกายอุปกรณ์ และโครงการมอบสารานุกรมแก่นักเรียน เป็นต้น.