สโมสรไลออนส์ภาคตะวันออก 4 เขตจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่เด็กพิเศษและผู้พิการ

0
306
สโมสรไลออนส์ 15 สโมสรพร้อมคณะกรรมการ รวม 4 เขต 6, 7 - 8, 9 จัดกิจกรรม “สิงหา พาน้องเที่ยว” สานต่อเจตนารมณ์ขององค์กรสโมสรไลออนส์ ที่จะบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม
สโมสรไลออนส์ 15 สโมสรพร้อมคณะกรรมการ รวม 4 เขต 6, 7 – 8, 9 จัดกิจกรรม “สิงหา พาน้องเที่ยว” สานต่อเจตนารมณ์ขององค์กรสโมสรไลออนส์ ที่จะบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม

เมื่อ 29 สิงหาคม 60 ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ห้าง ดิ อเวนิว พัทยาสาย 2 ไลออนส์ธเนศน์  เจริญชัย  ประธานเขต 6 ได้ร่วมกับนายกสโมสรไลออนส์ 15 สโมสรพร้อมคณะกรรมการ รวม 4 เขต  6, 7 – 8, 9  จัดกิจกรรม “ สิงหา พาน้องเที่ยว” สานต่อเจตนารมณ์ขององค์กรสโมสรไลออนส์ ที่จะบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคม โดยพาน้องๆผู้พิการทางร่างกายและสติปัญญา เข้าร่วมทำกิจกรรม กว่า  200 คน แบ่งเป็น สถานสงเคราะห์ผู้พิการบ้านการุณยเวศม์ บางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล ซึ่งทางสโมสรไลออนส์ ทั้ง 15 สโมสร ได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องได้สนุกร่วมกันตลอดทั้งวัน โดยช่วงเช้าจะเป็นการร่วมกันดู ภาพยนตร์เรื่อง สาระแน เลิฟยู

จากนั้นจะมีการแสดงดนตรีสดจากกลุ่มศิลปินไลออนส์ พร้อมทั้งให้เด็กพิเศษและผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการละเล่น  เรียนรู้  การใช้เครื่องดนตรีชนิดต่างๆได้ลองสัมผัส เปลื่ยนบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เกิดความแปลกใหม่ท้าทาย สร้างเสริมพัฒนาการทางประสาทและสมองโดยการนำเอาดนตรีเข้ามามีส่วนร่วม ก่อนที่จะมีการร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยง และกิจกรรมสันทนาการ การละเล่นพื้นบ้าน ทายปัญหา พร้อมชมแสดงความสามารถพิเศษจากน้องๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมไปถึงมีการมอบของที่ละลึกเป็นข้างของเครื่องใช้จำเป็น ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กๆที่เข้าร่วมงาน ซึ่งก็สร้างรอยยิ้มและความประทับใจเป็นอย่างมาก

การแสดงดนตรีสดจากกลุ่มศิลปินไลออน  พร้อมทั้งให้เด็กพิเศษและผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการละเล่น  เรียนรู้  การใช้เครื่องดนตรีชนิดต่างๆได้ลองสัมผัส เปลื่ยนบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน
การแสดงดนตรีสดจากกลุ่มศิลปินไลออน พร้อมทั้งให้เด็กพิเศษและผู้พิการได้มีส่วนร่วมในการละเล่น เรียนรู้ การใช้เครื่องดนตรีชนิดต่างๆได้ลองสัมผัส เปลื่ยนบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน

บรรยากาศภายในงานเด็กๆสนุกสนานกันอย่างเต็มที่
บรรยากาศภายในงานเด็กๆสนุกสนานกันอย่างเต็มที่