สโมสรโรตารีอีคลับ ดอร์ฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ มูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์

0
410
ดร.ออสม่า ประธาน สโมสรโรตารีอีคลับ ดอร์ฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ดร.มากาแร็ต รองประธาน ฯ เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กๆ มูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์
ดร.ออสม่า ประธาน สโมสรโรตารีอีคลับ ดอร์ฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ดร.มากาแร็ต รองประธาน ฯ เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียง ของเด็กๆ มูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 61 ที่ มูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์ ดร.ออสม่า ประธานสโมสรโรตารีอีคลับ ดอร์ฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ดร.มากาแร็ต รองประธาน ฯ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติจากประเทศเยอรมัน เดินทางเข้าเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ ของเด็กๆมูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์ โดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์ และเด็กๆในการดูแลของมูลนิธิคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดย ดร.ออสม่า ดร.มากาแร็ต และแขกผู้มีเกียรติจากประเทศเยอรมัน ได้เข้าชมกรรมวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ ผักใบเขียว ชนิดต่างๆ พืชผักสวนครัว พริกขี้หนู กระเพรา ใบมะกรูดและอื่นๆ ที่ดูแลรักษาง่ายและใช้ในครัวเรือนเป็นประจำ รวมไปถึงได้มีการทำโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่นิยมรับประทาน ประกอบอาหารได้หลากหลาย มีประโยชน์ และจำหน่ายได้ราคาที่ดี ทั้งนี้พืชผักต่างๆหากมีผลผลิตมากเกินความต้องการภายในมูลนิธิฯ ก็ จะมีการนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรและให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นครัวเรือนตัวอย่างที่ได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และยังได้ให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนรู้ให้กับชุมชน  ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเด็กในการดูแลของทางมูลนิธิ บ้านเอื้ออารีย์ และในการดูแลของมูลนิธิ HHN ได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองพร้อมปฏิบัติจริง สามารถต่อยอดเป็นวิชาชีพที่เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตอีกด้วย

โดยหลังจากทางคณะ ได้เดินชมแปลงผักปลอดสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กๆมูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์ แล้ว ได้มีการมีการเลี้ยงอาหารเย็น จากนั้นเด็กๆได้มอบพวงมาลัย ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ร้อยด้วยดวงใจพร้อมกล่าวขอบคุณ ทั้งนี้คณะดูงานจากสโมสรโรตารีอีคลับ ดอร์ฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ทำการเก็บข้อมูลพิจารณาการช่วยเหลือในส่วนที่ยังขาดแคลนต่อไป.

ดร.ออสม่า ประธาน สโมสรโรตารีอีคลับ ดอร์ฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ดร.มากาแร็ต รองประธาน ฯ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติจากประเทศเยอรมัน เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ของมูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์
ดร.ออสม่า ประธาน สโมสรโรตารีอีคลับ ดอร์ฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ดร.มากาแร็ต รองประธาน ฯ พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติจากประเทศเยอรมัน เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ของมูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์
คณะดูงานเลี้ยงอาหารเย็นแก่เด็กในนอุปการะของมูลนิธิฯ
คณะดูงานเลี้ยงอาหารเย็นแก่เด็กในนอุปการะของมูลนิธิฯ
เด็กๆได้มอบพวงมาลัย พร้อมกล่าวขอบคุณ ดร.ออสม่า ประธาน สโมสรโรตารีอีคลับ ดอร์ฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ดร.มากาแร็ต รองประธาน ฯ แขกผู้มีเกียรติจากประเทศเยอรมัน
เด็กๆได้มอบพวงมาลัย พร้อมกล่าวขอบคุณ ดร.ออสม่า ประธาน สโมสรโรตารีอีคลับ ดอร์ฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ดร.มากาแร็ต รองประธาน ฯ แขกผู้มีเกียรติจากประเทศเยอรมัน