สามารถไปรักษาที่ไหนก็ได้ใน รพ.รัฐ รักษาแบบผู้ป่วยนอก OPSI หรือ “เจอ แจก จบ”

0
131

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แม้จะมีการยกเลิกการรักษาแบบ Home Isolation(HI) ในส่วนของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) แต่การรักษาตามสิทธิของคนไข้บัตรทอง ยังสามารถไปรักษาที่ไหนก็ได้ใน รพ.รัฐ และยังคงมีการรักษาแบบผู้ป่วยนอก OPSI หรือ “เจอ แจก จบ”ส่วนกรณีสิทธิประกันสังคม ทราบว่ามีการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาบริการรักษาแบบ HI ต่อไปอีกระยะ แต่ยังไม่ทราบว่าข้อสรุปเป็นอย่างไร ทั้งนี้ สถานการณ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 พบว่ามีแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้น


โดยข้อมูล รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ทั้ง รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตน์ และ รพ.เลิดสิน พบรายงานจำนวนเพิ่มขึ้นหมด แต่แนวโน้มการรักษายังไม่พบความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น แม้มีรายงานจากต่างประเทศว่า เชื้อชอบเกาะปอด แต่ยังต้องจับตาข้อมูลอย่างใกล้ชิด โดยกรมการแพทย์ได้สั่งการให้ รพ.เตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นทางในสถานพยาบาล โดยขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนและทุกโรงพยาบาลต้องมีการรายงานการครองเตียงรายวัน หากการครองเตียงเพิ่มขึ้นต้องมีการเตรียมการขยายเตียงและไอซียูถ้าจำเป็น