สามหน่วยงานการกุศล ให้การสนับสนุนมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ระยะยาว 5 ปี 10 ล้านบาท

0
210
de VAAN Goosen  ,  HMG  Education  Fund และ สโมสรโรตารีอีสเทิร์นซีบอร์ด  ให้การสนับสนุนมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ระยะยาว 5 ปี สานต่อโครงการของ Martin Brands
de VAAN Goosen , HMG Education Fund และ สโมสรโรตารีอีสเทิร์นซีบอร์ด ให้การสนับสนุนมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ระยะยาว 5 ปี สานต่อโครงการของ Martin Brands

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 61 ที่ ดรอปอินน์ เซ็นเตอร์ พัทยากลาง ได้มีตัวแทน 3 หน่วยด้านการกุศลอาทิ de VAAN Goosen HMG  Education  Fund (กองทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ)  สโมสรโรตารีอีสเทิร์นซีบอร์ด  และภาคส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางมาร่วมพิธีการสานต่อ โครงการของ Martin Brands ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ในการให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ซึ่งล่วงลับไปแล้ว

เนื่องด้วยทั้ง 3 หน่วงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในด้านการศึกษาของเด็กไทยและเด็กต่างด้าว ที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ดี ให้ก้าวล้ำตามสมัย โดยมี นางรัชฎา  ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยกล่าวให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งยังให้ความยินดีที่จะส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถในแต่ละด้าน เฉพาะทางของเด็กแต่ละคน เมื่อพวกเขาเหล่านั้นฉายแวว ที่ชื่นชอบในด้านอะไร ทางมูลนิธิก็จะมีการส่งเสริมและพลักดันให้ตรงจุด เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้ทำในสิ่งที่ชอบที่ถนัด ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงจุด งานต่างๆของทางมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างดีจากการที่เด็กในการดูแลหลายๆคนที่ประสพผลสำเร็จในชีวิตมีหน้าที่การงานที่ดีและเลี้ยงดูตนเองได้ และเด็กเหล่าดีก็ยังพร้อมเป็นคนดีบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาส

โดยทางหน่วยด้านการกุศลทั้ง 3 แห่ง  ได้ทำการสนับสนุนด้านการศึกษา และในส่วนที่ขาดแคลน มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ระยะยาว 5 ปี  ปีละ 2 ล้านบาท รวมกว่า 10 ล้านบาท  เพื่อให้โครงการต่างๆของมูลนิธิที่มีเด็กในการดูแลหลายร้อยคน แบ่งออกเป็นเด็กบ้านเอื้ออารี 75 คน เด็กข้ามชาติ 88 คน และเด็กที่สอนตามแคมป์คนงาน 50 คน เด็กโครงการทุนการศึกษา 21 คน รวมเด็กทุกโครงการ 234 คน  ได้รับประโยชน์จากทุนดังกล่าว  และนำไปขับเคลื่อนงานอื่นๆ เช่นโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการด้านการศึกษา  โครงการรถโมบายให้การศึกษาเคลื่อนที่  โครงการส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางของเด็ก  ซึ่งที่ผ่านมาเด็กในการดูแลของมูลนิธิฯ ได้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับภูมิภาค ได้รับถ้วยรางวัลมาหลายรายการ จากการผลักดันให้ถูกช่องทางที่พวกเขาเหล่านั้นถนัดและชื่นชอบ และยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆทางมูลนิธิฯ พร้อมที่จะพลักดันส่งเสริมให้เงินทุกบาท ที่มีผู้ให้การสนับสนุนนั้น นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป.

บรรดาผู้ให้การสนับสนุน เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของเด็กข้ามชาติ
บรรดาผู้ให้การสนับสนุน เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของเด็กข้ามชาติ

เด็กๆมอบพวกมาลัยขอบคุณเหล่าสปอร์นเซอร์ผู้ใจดี
เด็กๆมอบพวกมาลัยขอบคุณเหล่าสปอร์นเซอร์ผู้ใจดี
นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ตัวแทนผุ้ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ
นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย มอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ตัวแทนผุ้ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ
เด็กข้ามชาติฝึกการรำ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
เด็กข้ามชาติฝึกการรำ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย

เหล่าผุ้ให้การสนับสนุนเข้าศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอนของเด็กข้ามชาติ ซึ่งได้มีการสอนภาษากัมพูชา ภาษาไทย อังกฤษ และคณิตศาสตร์
เหล่าผุ้ให้การสนับสนุนเข้าศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอนของเด็กข้ามชาติ ซึ่งได้มีการสอนภาษากัมพูชา ภาษาไทย อังกฤษ และคณิตศาสตร์

เด็กๆรับประทานอาหารที่เหล่าสปอร์นเซอร์ผู้ใจดีให้การสนับสนุน
เด็กๆรับประทานอาหารที่เหล่าสปอร์นเซอร์ผู้ใจดีให้การสนับสนุน

การเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
การเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ ทำให้งานต่างๆสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ ทำให้งานต่างๆสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ HHN เตรียมอาหารให้เด็ก และแขกที่มาร่วมงาน
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ HHN เตรียมอาหารให้เด็ก และแขกที่มาร่วมงาน
เด็กข้ามชาติโชว์การเต้นเข้าจังหวะเพลง ได้อย่างอ่อนช้อย
เด็กข้ามชาติโชว์การเต้นเข้าจังหวะเพลง ได้อย่างอ่อนช้อย