สมาชิกสโมสรโรตารีนานาชาติกว่า 10 ประเทศ เข้าศึกษาดูงานบ้านเอื้ออารีและมูลนิธิคุณพ่อเรย์

0
162

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 62   ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ สโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา นำโดย ดร.ออทม่า เดเทอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโรตารี 3340  ดร.มาร์เกรท เดเทอร์ อดีตนายกสโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล   นำคณะสโมสรโรตารีจากนานาประเทศ อาทิ  ประเทศไทย,  Australia,  Nigeria,  Zimbabwe,  Nigeria, Colombia,  El Salvador,  Peru , Canada, USA,    เข้าศึกษาดูงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี โดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และในนามผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กในการดูแลคอยให้การต้อนรับ

                โดยทางคณะได้เข้าศึกษาในเรื่องของการบริหารงานต่างๆ เช่นการส่งเสริมด้านการเรียนการสอน  ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ สำหรับเด็กในยามว่าง ตามความชอบความถนัดของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน สอนให้รู้จักวัฒนธรรมไทยเช่น  การไหว้ การเคารพผู้ใหญ่ ให้มีความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ   ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารบ้านเอื้ออารี ยังสนับสนุนให้พนักงานปลูกผักปลอดสารพิษต่างๆไว้รับประทานเองในครัวเรือน  เช่น กระเพรา  พริกขี้หนู ใบมะกรูด ผักกาด ฯลฯ และยังทำโรงเพาะเห็ดนางฟ้า  และขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9   ซึ่งสามารถทำให้เด็กในการดูมีความสุขและรอยยิ้ม เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

               โดยช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทางคณะได้เดินทางไปที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เข้าศึกษาดูการบริหารงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยมี นายดิเรก แฟรงค์กลิ้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯคอยให้การต้อนรับ ในการแนะนำกระบวนการทำงานต่างๆของ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เช่นในการเปิดให้บริษัทเอกชนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันงานของคนพิการ เป็นการส่งเสริมอาชีพที่ทำให้ผู้พิการมีรายได้ รวมไปถึงทางมูลนิธิยังส่งเสริมด้านการเรียนการสอนในหลายด้าน โดยจะเน้นในด้านอาชีวะศึกษา เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กโทรนิค เพื่อให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ทางคณะดูงานจะทำการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อดูในส่วนที่ทางมูลนิธิฯยังขาดแคลน และนำเรื่องเข้าในที่ประชุมใหญ่ เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนต่อไปในอนาคต.