สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ศูนยพัทยา ดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่นมอบทุนการศึกษาปีที่ 29

0
197
นายประทีป มาลโฮตรา กก.ผจก.บริษัท พัทยาเมล์ฯ และประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ และ คุณน้อย แอมเมอร์ซัน เลขาฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ มอบทุนการศึกษาให้กับ YWCA กรุงเทพ ศูนย์พัทยา จำนวน 100,000 บาท
นายประทีป มาลโฮตรา กก.ผจก.บริษัท พัทยาเมล์ฯ และประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ และ คุณน้อย แอมเมอร์ซัน เลขาฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ มอบทุนการศึกษาให้กับ YWCA กรุงเทพ ศูนย์พัทยา จำนวน 100,000 บาท

เมื่อ 14 ธันวาคม 61 ณ โรงแรมไดอาน่า รีสอร์ท พัทยา นางไพชิตร  เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพ ศูนย์พัทยา ได้ดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่น มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นปีที่ 29 โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็ก และเยาวชนควรได้รับการศึกษาในวัยอันควร เพื่อเติบโตเป็นเด็กดีมีการศึกษา และเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ

ในการดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่นปี 2561 นี้  ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการมอบทุน ได้มอบทุนการศึกษากว่า 48 โรงเรียน และอีก 3 สถาบัน รวมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 295 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 11 โรงเรียน , โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ชลบุรี จำนวน 33 โรงเรียน , โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน , วิทยาลัยเทคนิคพัทยา , วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ , สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยบูรพาคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 295 ทุน รวมเป็นเงิน 608,700 บาท

สำหรับทุกนการศึกษา ของโครงการครอบครัวอบอุ่น สมาคม YWCA กรุงเทพศูนย์พัทยา ได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์ ที่มีความพร้อม สามารถแบ่งปันความรัก ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขัดสนทางการศึกษามาโดยตลอด อาทิ สโมสรพัทยาสปอร์ตคลับ มอบทุนในครั้งนี้ จำนวน 100,000 บาท , YWCA กรุงเทพ ศูนย์กรุงเทพ 100,000 บาท  มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทย จำนวน 30,000 บาท , มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม 40,000 บาท, และ มิสเตอร์ ลี จากประเทศเกาหลี 5,000 บาท รวมทั้งผู้อุปถัมภ์อื่นๆ ในเขตเมืองพัทยาอีกจำนวนหนึ่ง.

นายประทีป มาลโฮตรา และประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ และผู้อุปถัมภ์อื่น ๆ มอบทุนการศึกษาฯ
นายประทีป มาลโฮตรา และประธานสมาคมพัทยาสปอร์ตคลับ และผู้อุปถัมภ์อื่น ๆ มอบทุนการศึกษาฯ
ประธานสมาคม และคณะครูจากโรงเรียนที่ได้ทุนให้กับเด็ก ร่วมถ่ายภาพหมู่ในโครงการครอบครัวอบอุ่น ปี 2561 โดยสมาคม YWCA กรุงเทพ ศูนย์พัทยา
ประธานสมาคม และคณะครูจากโรงเรียนที่ได้ทุนให้กับเด็ก ร่วมถ่ายภาพหมู่ในโครงการครอบครัวอบอุ่น ปี 2561 โดยสมาคม YWCA กรุงเทพ ศูนย์พัทยา
คุณน้อย แอมเมอร์สัน เลขาฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับมอบทุนการศึกษา
คุณน้อย แอมเมอร์สัน เลขาฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคมพัทยาสปอร์ตคลับมอบทุนการศึกษา