สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยา จัดประชุมใหญ่ ชี้แจงความเคลื่อนไหวทางการเงิน

0
317

เมื่อ 23 เมษายน 61 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุรินทร์ ยิ้มใย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ท่ามกลางสมาชิกของสมาคมฯ  เดินทางเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

โดยในที่ประชุม ได้มีการชี้แจงถึงการดำเนินกิจการของสมาคมฯ ระหว่างวันที่  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 60 พบว่ามีสมาชิกสมัครใหม่ จำนวน 185 ราย เสียชีวิต จำนวน  59 ราย และถูกคัดชื่อออก จำนวน 61 ราย คงเหลือสมาชิก 3,119 ราย รวมทั้งยังได้รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 มีรายรับทั้งสิ้น  3 ล้าน 5 แสน 2 หมื่น 7 พัน 2 ร้อย 9 สิบ 3 บาท และมีรายจ่ายทั้งสิ้น  3,763,421  บาท โดยในรายจ่ายดังกล่าวมี จำนวนเงิน 89,520 บาท ต้องคืนให้แก่เมืองพัทยา ซึ่งก่อนหน้านี้เมืองพัทยาได้อุดหนุนงบประมาณดังกล่าวให้แก่สมาคมฯ  เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน ดำเนินกิจการต่างๆ แต่หลังจากการตรวจสอบของ สตง. พบว่าเมืองพัทยาไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณใดๆ ให้แก่สมาคมฯ ได้ ตามระเบียบราชการ จึงได้ทำหนังสือท้วงติง พร้อมมีหนังสือให้สมาคมฯ คืนเงินทั้งหมดแก่เมืองพัทยา

นอกจากนี้ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระเงินช่องทางใหม่ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ เพื่อความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการจ่ายเงินสงเคราะห์ของสมาชิก ซึ่งบางรายที่พักอยู่ไกลจากสำนักงาน โดยสามารถจ่ายได้ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ด้วยการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของสมาชิก หรือแจ้งเลขที่สมาชิก จำนวน 5 หลัก แก่พนักงาน พร้อมเก็บบิลใบเสร็จไว้ทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับสมาคมฯ

สำหรับประชาชนท่านใดสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองพัทยา จะต้องมีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอบางละมุง มีอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยสามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พร้อมเตรียมเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ และใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ 1 ใบ ในวัน และเวลาราชการ.