สภ.เมืองพัทยาเยี่ยมชมการบริหารด้านการป้องกันยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่

0
438
นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่  พร้อม สุดสาคร  ส.กลิ่นมี นักมวยไทยไฟต์ชื่อดัง และคณะกรรมการชุมชนฯคอยให้การต้อนรับคณะ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา  และพาเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานด้านกีฬาในชุมชนซอยก่อไผ่
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อม สุดสาคร ส.กลิ่นมี นักมวยไทยไฟต์ชื่อดัง และคณะกรรมการชุมชนฯคอยให้การต้อนรับคณะ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา และพาเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานด้านกีฬาในชุมชนซอยก่อไผ่

เมื่อ 22 สิงหาคม 60 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ พ.ต.ท.กรณ์ สมคะเณย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.ศรัญพงศ์ ไหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการด้านการป้องกันยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่ โดยมี นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ รวมทั้ง สุดสาคร ส.กลิ่นมี นักมวยไทยไฟต์ชื่อดัง และคณะกรรมการชุมชนฯ คอยให้การต้อนรับและพาเยื่ยมชมการบริหารจัดการงานในชุมชน

โดยได้เข้าเยี่ยมชมการส่งเสริมด้านกีฬาภายในชุมชน เช่นกีฬามวยไทย  เปตอง แอโรบิค  และอื่นๆ เพื่อให้เยาวชน  และประชาชนในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด  ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ในประเด็นการดำเนินงาน ปฎิบัติการ แก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ทางชุมชนซอยกอไผ่ได้มีการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด อย่างจริงจัง ซึ่งได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนการฝึกอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประชารัฐเข้มแข็ง ทั้งนี้ทาง สภ.เมืองพัทยา จะได้มีการนำแนวทางการบริหารจัดการของชุมชนซอยกอไผ่ ไปปรับใช้ในการปราบปรามยาเสพติดโดยการใช้ภาคประชาชนมามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เบาบางลงได้

พ.ต.ท.กรณ์  สมคะเณย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา  พ.ต.ท.ศรัญพงศ์ ไหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการด้านการป้องกันยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่
พ.ต.ท.กรณ์ สมคะเณย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.ศรัญพงศ์ ไหมทองกุลธร สวป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชา ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการด้านการป้องกันยาเสพติดชุมชนซอยกอไผ่
การส่งเสริมกีฬามวยไทยแก่เยาวชนในชุมชน
การส่งเสริมกีฬามวยไทยแก่เยาวชนในชุมชน