สถาปนาครบรอบปีที่ 66 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ หน่วยกำลังรบผิวน้ำ

0
170

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 62 พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานจัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 66 แห่งการตั้งหน่วยกำลังรบทางเรือ โดยกำลังพลหน่วยกำลังรบทางเรือ ที่ประจำการอยู่ในสังกัด 17 ลำ ได้มาร่วมกระทำพิธีรำลึก และประกอบพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ ดวงวิญญาณของเหล่าวีรชนผู้เสียสละ ในการรักษาอธิปไตยของชาติ ให้คงความเป็นเอกราชมาจนตราบทุกวันนี้ ณ กองบัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ภาครัฐ ภาคเอกชน นำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

                กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักของ กองทัพเรือ ขึ้นตรงต่อ กองเรือยุทธการ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.พ.5496 โดยกองทัพเรือ ได้พิจารณาเปลี่ยนชื่อออกจาก “กองเรือรบ” เป็น “กองเรือยุทธการ” และได้รวมกิจการของหมวดเรือใช้ตอร์ปิโด และหมวดเรือปืน เป็นหมวดเรือเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า “กองเรือตรวจอ่าว” และได้ถือกำเนิดนับแต่นั้นมา

                ปัจจุบัน กองเรือตรวจอ่าว มีภารกิจในการจัดเตรียมกำลัง สำหรับการปฏิบัติการรบผิวน้ำ ซึ่งได้จัดเรือประเภทต่าง ๆ ของกองเรือตรวจอ่าว ออกปฏิบัติราชการร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 1 – 3 และหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยมีเรือในสังกัด 4 ประเภท รวม 17 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง คือ เรือชุด ร.ล.ปัตตานี และร.ล.กระบี่ เรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถี คือ เรือชุด ร.ล.ราชฤทธิ์ เรือเร็วโจมตีปืน คือ เรือชุด ร.ล.ชลบุรี เรือตรวจการณ์ปืน คือ เรือชุด ร.ล.สัตหีบ ร.ล.กันตัง และ ร.ล.หัวหิน.