สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ร่วมส่วนราชการ จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์

0
165

เมื่อ 13.00 น. วันที่ 23 มกราคม 62  ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   นางสาว จรินทร์ญา วันทาวงศ์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง  ได้ทำพิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสา พัฒนาสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง  ด้วยการทำความสะอาด พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ริมหาด ภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง โดยมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง เครือข่ายผู้นำพัฒนาชุมชนและสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์เทค  เข้าร่วมปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้

               สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากบริเวณหน้าหาดริมทะเลของบ้านพักรับรองข้าราชการ ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง มีเนื้อที่ว่า 200 ไร่ โดยมีต้นสนและต้นไม้ รวมถึงวัชพืชต่างๆขึ้นปกคลุมขึ้นจนหนาแน่นและ มีบุคลากรไม่เพียงพอ  จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาร่วมกันทำความสะอาด ด้วยการร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้   เข้าถากถางกำจัดวัชพืช และเก็บเศษใบไม้และกิ่งไม้ พร้อมใช้รถไถดันเศษไม้และกอหญ้า  ทั้งนี้เพื่อปรับพื้นที่ให้สะอาด และเหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม และใช้เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  พร้อมกันนี้ยังเพื่อเป็นการรองรับ สำหรับไว้จัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่เขาพักยังบ้านรับรอง หรือร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงต่อไป.