ศูนย์พักพิงเด็ก ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์

0
234

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 12 เมษายน 62 ที่  ศูนย์พักพิงเด็ก ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน พัทยากลาง  ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี น.ส.รัตนมาดา สังข์รุ่ง หัวหน้าครูศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมี นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก เจ้าหน้าที่ฯ และบรรดาอาสาสมัครชาวต่างชาติ มาร่วมในพิธีในการนำเด็กในการดูแล สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

                กิจกรรมภายในงาน มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทกับเด็กในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้ทำการแสดงเพลงฟ้อนเอิ้นขวัญ และการมอบวุฒิบัตร และรางวัล ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี ของเด็กๆในแต่ละรุ่น ได้แก่ เด็กรุ่นเล็ก อายุไม่เกิน 9 ปี  ชนะเลิศ เด็กชาย โร้ด , อับดับสอง ด.ญ.ครีม  และอับดับสาม ด.ญ.น้ำฝน   เด็กรุ่นกลาง อายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ด.ญสาคร, อับดับสอง ด.ช.วันนา และอับดับสาม ด.ญ.สีดา เด็กรุ่นชั้นโต อายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ด.ช.ปรั่ง, อับดับสอง ด.ญ.จริยา และอับดับสาม ด.ช.โทน  โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ เด็กๆได้ร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และร่วมรำวงตามประเพณีไทย.