ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปราจีนบุรี ดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนชุมสาย

0
119
การสาธิต ปฏิบัติการตรวจค้น จับกุมผู้ค้ายายาเสพติด
การสาธิต ปฏิบัติการตรวจค้น จับกุมผู้ค้ายายาเสพติด

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 61 ที่ ชุมชนชุมสาย นายจิระวัฒน์  ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย พร้อม คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนชุมชนใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองพัทยา ตร.อาสา  และส่วนที่กี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับฟังกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน โดยรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ ในการช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล เมื่อพบสิ่งผิดสังเกต หรือสิ่งต้องสงสัย จะได้รายงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุ และบรรเทาปัญหายาเสพติดในชุมชน

ทั้งนี้คณะดูงาน ได้รับชมเหตุจำลองสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้ค้ายายาเสพติด  เรียนรู้การใช้อาวุธปืน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชำนาญการ  ชมรมตำรวจอาสาเมืองพัทยา และราชสีห์พิทักษ์ราชเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ในการขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยทางคณะดูงาน จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่ชุมชนชุมสาย นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป.

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี ดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนชุมสาย
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี ดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนชุมสาย