ศบค. ผ่อนปรน 6 กิจการและกิจกรรม สามารถเปิดให้บริการประชาชนในระยะที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมนี้

0
140

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดเผยถึงแนวทางการเปิดดำเนินการธุรกิจของสถานประกอบการ ว่า คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการพิจารณาเปิดให้บริการของกิจการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 4 ระยะ

Loading…

โดยระยะที่ 1 จะเริ่มเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ใน 6 กลุ่มกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น กลุ่มที่ 1 กิจการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ถนนคนเดิน แผงลอบ กลุ่มที่ 2 ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม

ขนมหวาน ที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ กลุ่มที่ 3 กิจการค้าปลีก ค้าส่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่ง ยืนรับประทาน รถเร่หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภค บริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มที่ 4 กีฬาสนทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขัน กลุ่มที่ 5 ร้านตัดผมเสริมสวย ร้านตัดผม เฉพาะตัดสระไดร์ผม และกลุ่มที่ 6 ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์

หลังจากกลุ่มกิจการและกิจกรรมประเภทที่ 1 เปิดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน หากยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสำคัญ หรือเพิ่มขึ้นจำนวนน้อยอาจจะมีการพิจารณาอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการหรือกิจกรรมที่อยู่ระหว่างระยะที่ 2 และ 3 ต่อไปได้ แต่จะมีการพิจารณาอย่างเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มกิจการระบบปิดที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้า โดยห้างร้านที่จะเปิดให้บริการในระยะต่อไปต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือที่เกี่ยวข้องเพื่อรับสัญลักษณ์  QR Code นำไปติดที่หน้าร้านเพื่อแสดงถึงความปลอดภัย ซึ่งห้างร้านที่จะเปิดให้บริการต้องเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยบริการลูกค้า

สำหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ที่อยู่ในระยะที่ 4 เช่น การจัดแสดงคอนเสิร์ต สนามมวย สนามฟุตบอล ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นกิจการและกิจกรรมมีผู้คนแออัดอาศัยรวมกันเป็นจำนวนมาก มีโอกาสสัมผัสติดเชื้อง่าย – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์