ศบค. ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เดินทางเข้าราชอาณาจักร

0
201

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 2 เดือน เป็นครั้งที่ 16 เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 และให้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ จึงเป็นการปรับพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) เหลือ 44 จังหวัด จาก 69 จังหวัด เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) 25 จังหวัด และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว(สีฟ้า) 8 จังหวัด รวมกับจังหวัดที่ดำเนินการบางพื้นที่อีก 18 จังหวัด

สำหรับอาการที่ปรับเปลี่ยน พื้นที่สีเหลือง สามารถรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมไม่เกิน 1,000 คน, พื้นที่สีส้มไม่เกิน 500 คน การใช้อาคารสถานที่สามารถทำได้ทั้ง 2 พื้นที่(สีเหลือง, สีส้ม) ส่วนโรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่ยังไม่สามารถเปิดได้กว่า 10,000 โรงเรียน เนื่องจากมีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องการเว้นระยะห่างของนักเรียนในชั้นเรียน ผอ.ศบค. เห็นความสำคัญและต้องการให้นักเรียนกลับมาเรียนได้เหมือนเดิม จึงได้สั่งการให้ ผอ.ศปก.ศบค. ไปหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการดำเนินการผ่อนคลายให้กับนักเรียนกลับมาเรียนได้ต่อไปพื้นที่สีเหลือง สามารถดื่มสุราในร้านได้ เวลาไม่เกิน 23.00 น. และจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ต้องเป็นร้านที่ผ่านมาตรฐาน Sha plus หรือ thai stop covid 2 plus เท่านั้น และตามมาตรการ covid free setting หากไม่สามารถทำได้จะถูกสั่งปิดทันที โรงแรม แสดงสินค้า พื้นที่สีส้มจะได้ไม่เกิน 1,000 คน /สีเหลืองจัดได้ตามความเหมาะสม

ส่วนมาตรการ work from home ที่ประชุมไม่ขยายระยะเวลา wfh ออกไป โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมและการพิจารณาของหน่วยงาน

สำหรับสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ต้องการจะปรับเป็นร้านอาหาร ให้ผู้ประกอบการปรับมาตรการตามที่กำหนดและสามารถขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมื่อมีความพร้อมโดยไม่กำหนดระยะเวลา


นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ที่ประชุมรับทราบ สถิติและประมาณการผู้เดินทางกลุ่ม test and go และ sandbox โดยให้เริ่มลงทะเบียน test and go ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อนุญาตให้เข้ามาได้ทุกประเทศ โดยจะต้องจองโรงแรมสำหรับวันที่หนึ่งและวันที่ห้าที่เดินทางมาถึง สำหรับพักรอผลการตรวจ rt pcr มีการประกันภัยวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ โรงแรมที่พักจะต้องได้รับมาตรฐาน Sha plus หรือ thai stop covid 2 plus ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะทุกคน เพื่อใช้ในการติดตามตัว

นอกจากนี้ ยังเปิดพื้นที่ sandbox เพิ่มเติม จังหวัดชลบุรี ที่อำเภอบางละมุง อำเภอเมือง อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง อำเภอสัตหีบ (เฉพาะตำบลนาจอมเทียน ตำบลบางเสร่) จังหวัดตราด (เกาะช้าง) เปิดพื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ในช่วง 7 วันที่ต้องพำนักในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว


สำหรับการบริหารจัดการวัคซีน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ การฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี เป็นวัคซีนไฟเซอร์ผ่านระบบสถานศึกษา เริ่มจากกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังก่อน ช่วงปลายเดือนนี้ เร่งรณรงค์สร้างเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ในจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว และพื้นที่ระบาด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปิดการเดินทาง แผนการส่งคืนวัคซีนแลกเปลี่ยนกับสิงคโปร์และภูฏาน และแผนการบริจาควัคซีนแก้ต่างประเทศ ทวีปแอฟริกา

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกัน ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น พร้อมเน้นย้ำการทำงานของ ศบค. ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า มีแผนเผชิญเหตุและทุกภาคส่วนจะต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด