รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้การตอบรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

0
600

นางสาวแอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พลเอก ประวิตร กล่าวแสดงความยินดี กับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ เชื่อมั่นว่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่าย ยังได้หารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านความมั่นคง การต่อต้านการค้ามนุษย์ หารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการเป็นหุ้นส่วนด้านวิจัยและพัฒนา ในสาขาที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาโมเดล BCG ของไทย พร้อมหารือความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง


เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เน้นย้ำว่าพร้อมสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในปีนี้อย่างเต็มที่ พลเอก ประวิตร ขอบคุณและหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสดังกล่าวส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดในทุกมิติและพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในการเยือนไทยในห้วงการประชุมดังกล่าว