ระดมกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและส่งน้ำให้กับเกษตรกรในช่วงแล้งนี้

0
277

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กำชับให้สำนักเครื่องจักรกลและโครงการชลประทานทั่วประเทศ นำเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เข้าไปเปิดทางน้ำด้วยการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมขุดลอกคลองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกในช่วงแล้งปีนี้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่จังหวัดเชียงรายนำรถขุดตีนตะขาบงานขุดลอกทางน้ำ เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ แบบแขนยาวเข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในเขตพื้นที่ต่างๆจังหวัดนครนายก นำรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ แบบแขนยาว 1 ชุด เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลอง 1 ซ้ายแยกรวมนครนายก จังหวัดปทุมธานี นำเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืช เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณประตูน้ำวัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี


จังหวัดสระบุรี นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณหนองรู ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค และจังหวัดสกลนครนำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะ 15 คัน เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองหาร


อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน จะดำเนินการขุดลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง