รองนายกพัทยา นำนักการเมืองท้องถิ่น ร่วมงานเลี้ยงพี่น้องกอไผ่ร่วมต้านภัยยาเสพติด ปีที่ 4

0
204

เมื่อ  8 มีนาคม 62  ที่  ชุมชนซอยกอไผ่ นายพัฒนา  บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ในนามผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ นายไพรวัลย์  อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนิคม แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ นายนายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สังสรรค์พี่น้องกอไผ่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ปีที่ 4  โดยมีคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ นายนิเวษ จ้อยจินดา หรือ หยกหิน ศิษย์ อ. ประธานฝ่ายประสานงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากบรรดาแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานมากมาย อาทิ กลุ่มเรารักชลบุรี  กลุ่มเรารักพัทยา ตัวแทนชุมชนต่างๆ เยาวชนชุมชนกอไผ่ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

                โดยทางชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของเยาวชนในชุมชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดีในอนาคต และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่ภายในชุมชน และเพื่อให้เยาวชนได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งแปลกใหม่ตามยุคสมัยสังคมปัจจุบัน ให้ก้าวทันโลก  ภายในงานมีการจำหน่ายบัตรราคา 200 บาท มีอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมวงดนตรี จากกลุ่มเยาวชนชุมชนทำการบรรเลง โดยรายได้หักค่าใช้จ่าย จะนำไปพัฒนาส่วนที่ขาดแคลนของชุมชนซอยกอไผ่ และช่วยเหลืองานด้านการกุศลต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไป.