รพ.กิโลเมตรที่ 10 มอบเครื่องราชฯสรรเสริญ 8 ผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคเงินกว่า 3 ล้านบาท

0
407

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 61 ณ ห้องประชุม อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสัตหีบกิโลเมตรที่ 10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายชีวิน ประพันธ์ รักษาการตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ 10 ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้กับ 8 ผู้ใจบุญ ที่ร่วมสบทุนบริจาคเงินช่วยเหลือพัฒนาด้านการแพทย์ โดยมีบรรดาญาติผู้ได้รับมอบมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างปลาบปลื้มปีติ

สำหรับ ผู้ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 8 ราย คือ นางม่วย อิ้นแย้ม บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ 9 ราย รวมมูลค่า 2,000,000 บาท รับเครื่องราชฯ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) นางมยุรี อินทรโฆษิต บริจาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 ราย รวมมูลค่า 361,800 บาท รับเครื่องราชฯ ชั้น 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) คุณสมชาย เงินยิ่งสุข น.ส.สุวภา ฐาปนอนันต์ น.ส.ลัดดา ฐาปนอนันต์ และนางกัลยา แว่วเสียง บริจาคค่าตกแต่งภายในห้องพักผู้ป่วยพิเศษ รายละ 200,000 บาท รับเครื่องราชฯ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) นางสง่า พฤกษาชาติ บริจาคครุภัณฑ์ 2 รายการ รวมมูลค่า 10,5000 บาท รับเครื่องราชฯ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) และนายฉลาด สุขีรัตน์ บริจาคเงินสด 100,000 บาท รับเครื่องราชฯ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) รวมจำนวนเงินผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 3,366,800 บาท

นายชีวิน ประพันธ์ ในฐานะตัวแทนของโรงพยาบาล ได้กล่าวแสดงการขอบคุณ แด่เหล่าผู้ใจบุญทุกคน ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และพัฒนาคุณภาพของห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน สามารถรักษา และรองรับต่อผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการได้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทางโรงพยาบาลได้ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ทำให้เหล่าผู้ใจบุญ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้ารักการรักษาจากทางโรงพยาบาล และได้ทราบปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ร่วมกันสมทบทุนบริจาค สร้างมหากุศลในครั้งนี้.