รพ.กรุงเทพพัทยา จัดฝึกอบรม โครงการ i RESCUE การปฐมพยาบาลให้ประชาชนในพัทยา

0
203
กลุ่มอาสาสมัคร ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่สว่างบริบูรณ์ เข้าอบรมการทำ CPR & AED ในโครงการ i RESCUE
กลุ่มอาสาสมัคร ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่สว่างบริบูรณ์ เข้าอบรมการทำ CPR & AED ในโครงการ i RESCUE

เมื่อ 1 ธันวาคม 61 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในโครงการ i RESCUE เรื่อง “การปฐมพยาบาล (First Aid / CPR & AED)” ให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไปและมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยา ที่มีจิตอาสาได้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักการทำ CPR หรือการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิมขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ AED โดยแบ่งเป็นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อาทิ การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุ ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือ ขั้นตอนการทำ CPR  ได้แก่ การนวดหัวใจภายนอก การใช้อุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED และการสอบปฏิบัติจริง เพื่อรับใบประกาศจากโรงพยาบาลฯ โดยต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา สามารถนำความรู้ที่ได้มาให้ความช่วยเหลือผู้ใกล้ชิด และผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 ท่าน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดหนึ่ง สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติ  และสามารถให้ความช่วยเหลือด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้ โดยใช้กระแสไฟฟ้าหยุดรูปแบบการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง

โครงการ i RESCUE  เป็นหนึ่งโครงการ CSR ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ที่ใช้องค์ความรู้ในวิชาชีพด้านการปฐมพยาบาล มาฝึกอบรมตอบแทนแก่สังคม ให้กับองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน ชุมชนต่างๆ  โดยในปี 2561 ได้อบรมไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 10,000 ท่าน.