ย้ำผู้ประกันตนมาตรา 40 ติดเชื้อโควิด-19 มีสิทธิเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุดวันละ 300 บาท

0
353

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำว่า หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป สามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท ส่วนกรณีหยุดพักรักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป เบิกเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาทโดยสำนักงานประกันสังคม พิจารณาจากการจ่ายเงินสมทบตามจำนวนวันที่แพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัว ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 จะใช้สิทธิดังกล่าวได้ต้องส่งเงินสมทบอย่างน้อย 3 เดือนภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่ระบุวันหยุดพัก สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สปส. 2-01 ได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ส่งเอกสารดังกล่าวได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดใกล้บ้าน ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นเบิกรับเงินดังกล่าวได้ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกใบรับรองแพทย์


ขณะที่นางสาวสุมลฑา ซ้ายเกลี้ยง อายุ 46 ปี แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง สมัครใจผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่งเงินสมทบมากว่า 10 ปี เปิดเผยว่า เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 14 วัน หลังพักรักษาตัวหายดีได้นำใบรับรองแพทย์ยื่นเบิกรับเงินทดแทนประกันสังคมได้รับเงินวันละ 300 บาท รวม 14 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท แม้จะเป็นเงินไม่มาก แต่ถือเป็นหลักประกันในยามเจ็บป่วยขาดรายได้


อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตน มาตรา 40 อย่าลืมส่งเงินสมทบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของตนเอง หากขาดส่งเงินสมทบไม่สามารถส่งเงินสมทบย้อนหลังได้ แต่สามารถส่งเงินสมทบล่วงหน้าได้ถึง 12 เดือน