ยืนยันยังไม่มีการยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล 91 และ E85 ปัจจุบันทุกชนิดยังมีจำหน่ายในท้องตลาด

0
138นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่ารัฐจะยกเลิกประเภทการใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซินชนิด แก๊สโซฮอล์ 91 และ E85 โดยยืนยันว่า ยังจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือลดประเภทน้ำมัน และยังคงมีน้ำมันครบทุกชนิดจำหน่วยในท้องตลาดทุกประเภท


อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงลดชนิดน้ำมัน จะถูกกำหนดภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan 2022) ซึ่งเป็นแผนส่วนหนึ่งของแผนพลังงานชาติและอยู่ระหว่างการจัดทำ