ยิ่งใหญ่สมเกียรติ! พิธีเปิดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ทหารเรืออาเซียนและนานาชาติร่วมงานท่ามกลางกระแสฝน

0
420
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โบกมือทักทาย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โบกมือทักทาย

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 60 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน อย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยมี พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน และผู้แทนระดับสูงของกองทัพเรืออาเซียน และกองทัพเรือนานาชาติกว่า 39 ประเทศเข้าร่วมงาน ก่อนเข้าสู่กิจกรรมสำคัญของมหกรรมทางเรือนานาชาติ อาทิ การประชุมผู้บัญชาการทหารเรือเซียนครั้งที่ 11 การสวนสนามทางเรือนานาชาติ การจัดฝึกผสมพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียนครั้งแรกของอาเซียน ขบวนพาเหรดทางบก โดยกำลังพลทหารเรือนานาชาติ ร่วมกับขบวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยา ตอกย้ำความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกครั้งนี้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขึ้นเรือหลวงถลาง เป็นประธานนำขบวนโดยมี เรือหลวงแหลมสิงห์ ทำหน้าที่ เรือรักษาความปลอดภัยเรือประธาน เพื่อรับการเคารพจนครบ 18 ลำ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขึ้นเรือหลวงถลาง เป็นประธานนำขบวนโดยมี เรือหลวงแหลมสิงห์ ทำหน้าที่ เรือรักษาความปลอดภัยเรือประธาน เพื่อรับการเคารพจนครบ 18 ลำ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในระหว่างเปิดงานว่า  ขอขอบคุณผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนที่มอบความไว้วางใจให้กองทัพเรือไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมที่สำคัญในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอาเซียน เป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและเสถียรภาพด้านความมั่นคงทางทะเลให้เกิดขึ้นในภูมิภาค และพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคร่วมกันเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน การประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่ 11 และการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียนครั้งที่ 1 ขอขอบคุณผู้บัญชาการทหารเรือนอกอาเซียน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในวาระที่สำคัญนี้ และขอยืนยันในเจตนารมย์ ในความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ทัพเรือนานาประเทศ เดินฝ่ากระแสน้ำรอการระบาย บนถนนเรียบชายหาดพัทยา
ทัพเรือนานาประเทศ เดินฝ่ากระแสน้ำรอการระบาย บนถนนเรียบชายหาดพัทยา

สำหรับความเป็นมาในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติของประเทศไทยในครั้งนี้ เริ่มมาจากมติที่ประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดการประชุมระหว่าง 26 – 28 สิงหาคม 2557 มีมติให้กองทัพเรือไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสวนสนามทางเรือนานาชาติในโอกาสครบรอบ 50 ปีอาเซียน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 ให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว และกำหนดให้เป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความสมเกียรติ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับโลก กองทัพเรือจึงได้รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรมมาจัดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คือระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รวมเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ณ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน รวมเรียกว่า “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” โดยกองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการจัดงานร่วมจัดกิจกรรมสมทบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่วนกองทัพเรือรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 5๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรืออาเซียนและกองทัพเรือนอกอาเซียน

ทางด้านผู้สื่อข่าวได้สำรวจบรรยากาศ ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย หลังจากที่ เรือหลวงถลางเรือหลวงแหลมสิงห์ ได้เข้าเทียบท่าเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อรองรับนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติระดับประเทศไปสวนสนามทางเรือ โดยเรือหลวงถลาง จะเป็นเรือประธานนำขบวนในวันงาน   ร.ล.แหลมสิงห์ จะทำหน้าที่ เรือรักษาความปลอดภัยเรือประธาน   โดยจะมีคณะ ผู้ช่วยฑูตทหาร และ สื่อมวลชน ร่วมไปกับเรือ ณ กลางอ่าวพัทยา โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างแห่เก็บภาพความประทับใจในระยะไกล เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ ไม่ได้เปิดสาธารณะให้เข้าชม แต่ก็สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้

ส่วนที่ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยามีการจัดกิจกรรมขบวนพาเหรด ที่ประกอบด้วยกำลังพลเรือของกองทัพเรือกำลังพลเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน และกำลังพลเรือของประเทศนอกอาเซียน นอกจากนั้นยังมีขบวนศิลปะวัฒนธรรม ขบวนแฟนซีจากสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยาเข้าร่วมการเดินพาเหรด ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนผู้ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมและผู้ประกอบการต่างๆในเมืองพัทยา เพื่อการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับกำลังพลเรือนานาชาติ และต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลอง ให้มีความคึกคักสนุกสนานสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก  เส้นทางการเดินพาเหรด อยู่บนถนนเลียบชายหาดพัทยาตั้งแต่ลานตะวันนาไนท์พลาซ่ามุ่งหน้าลงใต้ไปตามถนนเลียบชายหาดพัทยา และไปสิ้นสุดที่ห้างไมค์ช๊อปปิ้งมอล

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร รูปแบบการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ระยะเวลาในการสาธิตฯ 45 นาที นักโดดร่ม 12 นาย โดดร่มและนำธงขนาดใหญ่ลงมาเพื่อเป็นการเปิดการสาธิตฯ ประกอบด้วย ธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ธง 50 ปีอาเซียน และ ธงราชนาวี จุดลง ณ ชายหาดพัทยากลาง ใช้เวลา 5 นาทีในการปฏิบัติ จากนั้นเริ่มการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ทั้งนี้การปฏิบัติแสดงถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยทหาร หน่วยงานรัฐ และ ภาคเอกชน ใช้เวลาสาธิตฯ 40 นาที

​สถานการณ์เรือนักท่องเที่ยวเกิดเหตุเพลิงไหม้ และได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลสำหรับการเดินพาเหรดทางบก จัดตามแนวทาง การฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนแบ่งรูปขบวนออกเป็นรูปขบวนย่อย 3 ขบวน ได้แก่ ขบวนสามัคคีอาเซียน 50 ปี ขบวนมิตรภาพนานาชาติและขบวนส่งเสริมการท่องเที่ยว การเดินเน้นความสนุกสนาน การเฉลิมฉลอง โดย กำลังของ ทร. ชาติต่างๆแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนสั้น

ทหารเรืออเมริกัน ทำมือสัญลักษณ์รูปหัวใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มารอชม
ทหารเรืออเมริกัน ทำมือสัญลักษณ์รูปหัวใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มารอชม

การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศผู้นำในกลุ่มอาเซียน และการยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนด้วยกัน นอกจากเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งในอนาคตจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ทั้งในส่วนภูมิภาคและมหภาค รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรืออาเซียนและกองทัพเรือนอกอาเซียนอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดเสริมสร้างความร่วมมือและเสถียรภาพด้านความมั่นคงทางทะเลให้เกิดขึ้นในภูมิภาค และพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

และเมื่อ 20 พฤศจิกายน 60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับสูงของเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมคณะที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ท่ามกลางการอารักขารักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด.

รอยยิ้มของทหารเรือสาวสวยชาวออสเตรีย
รอยยิ้มของทหารเรือสาวสวยชาวออสเตรีย
กลุ่มทหารเรือชาวออสเตรียชมการแสดงอย่างสนุกสนาน
กลุ่มทหารเรือชาวออสเตรียชมการแสดงอย่างสนุกสนาน
กองทัพทหารเรือจากจีนและบังคลาเทศ
กองทัพทหารเรือจากจีนและบังคลาเทศ
นางฟ้าทหารเรือจีน ถูกทหารเรือชายล้อมรอบอย่างอบอุ่น
นางฟ้าทหารเรือจีน ถูกทหารเรือชายล้อมรอบอย่างอบอุ่น

ทัพเรือไทย ได้รับเกียรติถือธง นานาประเทศกว่า 40 ประเทศ เดินขบวนอย่างสง่างาม

ทัพเรือไทย ได้รับเกียรติถือธง นานาประเทศกว่า 40 ประเทศ เดินขบวนอย่างสง่างาม
บรรยากาศการจุดพลุฉลอง 50 ปีอาเซียน ที่แหลมบาลีฮาย
บรรยากาศการจุดพลุฉลอง 50 ปีอาเซียน ที่แหลมบาลีฮาย
สีสันขบวนแห่นานาประเทศ
สีสันขบวนแห่นานาประเทศ
4 สาวฮูล่า ฮูล่า กราบสวัสดี
4 สาวฮูล่า ฮูล่า กราบสวัสดี
ประชาชนชาไทยและชาวต่างชาติหลายพันคนนั่งรอดูพลุอย่าใจจดใจจ่อ
ประชาชนชาไทยและชาวต่างชาติหลายพันคนนั่งรอดูพลุอย่าใจจดใจจ่อ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน อย่างเป็นทางการ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน อย่างเป็นทางการ
การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และมีนักโดดร่ม 12 นาย โดดร่มและนำธงขนาดใหญ่ลงมา เพื่อเป็นการเปิดการสาธิตฯ ประกอบด้วย ธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ และธง 50 ปีอาเซียน
การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และมีนักโดดร่ม 12 นาย โดดร่มและนำธงขนาดใหญ่ลงมา เพื่อเป็นการเปิดการสาธิตฯ ประกอบด้วย ธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ และธง 50 ปีอาเซียน