มูลนิธิศุภนิมิต ลงพื้นที่ชุมชนซอยกอไผ่ อบรมสิทธิการปกป้องคุ้มครองเด็ก พร้อมพิจารณาช่วยเหลือเด็กครอบครัวเปราะบางและผู้ยากไร้

0
430
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุม และอบรมเรื่องสิทธิการปกป้องคุ้มครองเด็ก พร้อมพิจารณาช่วยเหลือเด็กครอบครัวเปราะบางและผู้ยากไร้ชุมชนซอยกอไผ่ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุม และอบรมเรื่องสิทธิการปกป้องคุ้มครองเด็ก พร้อมพิจารณาช่วยเหลือเด็กครอบครัวเปราะบางและผู้ยากไร้ชุมชนซอยกอไผ่ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

เมื่อ 31 สิงหาคม 60 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนฯ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายกาย พัฒตราการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สิทธิการปกป้องคุ้มครองเด็ก และบทบาทหน้าที่การเป็นแกนนำเยาวชน การทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี ซึ่งกันและกัน โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เดินทางมาเก็บข้อมูลพิจารณาช่วยเหลือเด็กครอบครัวเปราะบางและผู้ยากไร้ชุมชนซอยกอไผ่  รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ตัวแทน จากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการบริหารงานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชน

โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จะได้มีการจัดสรรงบประมาณในการเข้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนซอยกอไผ่อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มเด็กครอบครัวเปราะบาง และผู้ที่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง โดยทางมูลนิธิจะทำการส่งเสริมอาชีพแบบยั่งยืน เพื่อให้สามารถมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ทั้งนี้ทางคณะกรรมการชุมชนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเก็บข้อมูลประสานมายังมูลนิธิศุภนิมิตให้ได้รับทราบ เพื่อพิจารณาเข้าดำเนินการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป.

เยาวชนร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ
เยาวชนร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ