มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมเมืองพัทยา จัดประชุมเตรียมจัดงาน รำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ สิงหาคมนี้

0
109
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุม  นางสาวอัจจิมา ชวลิตธำรง ฝ่ายประสานงานระดมทุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดงานรำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุม นางสาวอัจจิมา ชวลิตธำรง ฝ่ายประสานงานระดมทุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดงานรำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้

เมื่อ  25 มิถุนายน 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานรำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ ซึ่งมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม นางสาวอัจจิมา ชวลิตธำรง ฝ่ายประสานงานระดมทุน มูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา   พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ซึ่งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้กำหนดจัดให้เดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นเดือนรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ และในปีนี้ กำหนดจัดงาน”รำลึก ปี เดือนคุณพ่อเรย์” ซึ่งจะมีพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมมหาไถ่ เวลา 10:00 น.ของวันที่ 7 สิงหาคม 61 และจะมีการจัดงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมาย ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ อาทิ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีคุณภาพ จากโรงงานและเครือสหพัฒน์ฯ รวมไปถึงสินค้ามือสอง และเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก Smart Home

และยังมีการออกบูธบริการประชาชนฟรี เช่น ตรวจและปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจวัดสายตา มอบแว่นสายตา ตัดผม พร้อมทั้งมีการแข่งขันกีฬาหมากล้อม จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ซึ่งงานทั้งหมด จะมีตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ช่วงเวลาเช้า-เย็นของทุกวัน และจะมีพิธีปิดงานในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมมหาไถ่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของคุณพ่อเรย์ ผู้ซึ่งอุทิศชีวิตช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และคนพิการตลอดมา ตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตราบจนปัจจุบัน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ก็ยังคงสานต่ออุดมการณ์หลักการทำงานของทางมูลนิธิเสมอมา ให้สังคมรู้จักการแบ่งปันและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น.