มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ พัทยากลาง จัดงานวันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2561

0
448
นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  อิหม่าม ฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์  ประธานอำนวยการจัดงาน และคณะอดีตนักการเมืองท้องถิ่น  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงานวันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2561
นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อิหม่าม ฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ประธานอำนวยการจัดงาน และคณะอดีตนักการเมืองท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงานวันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2561

เมื่อ 7 เมษายน 61 ที่ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ พัทยากลาง นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสายธารสู่ศรัทธา ประจำปี 2561 โดยมี อิหม่าม ฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ อิหม่ามประจำมัสยิด ดารุ้ลอิบาดะห์ ประธานอำนวยการจัดงาน ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรีพร้อมสมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา, และเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนเข้าร่วมงาน

โดยการจัดกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้เด็ก ได้กล้าคิดกล้าแสดงออก เกิดความสนุกสนานในหมู่คณะ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอน ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ไปจนถึงชั้น อนุบาล 3 และการแสดงขับร้องนาซีดของนักเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษา ภายในกิจกรรมมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องอาภรณ์ สินค้าชุมชน อาหารและเครื่องดื่มแบบชาวมุสลิม พิธีมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่น แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ในการจัดงานระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน ที่ผ่านมา

ซึ่งได้ยอดเงินจากการจัดงานครั้งนี้ 944,850 บาท โดยรายได้จากการจัดงาน จะนำไปใช้เป็นทุนทำนุบำรุงศาสนา ศูนย์อบรมจริยธรรมเยาวชนมัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์ พัทยากลาง ใช้จ่ายกิจกรรมของทางมัสยิด และเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานชาวมุสลิมพัทยาต่อไป.