มพย.เปิดโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ชุมชนซอยกอไผ่ ฟรี

0
431
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมี นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่  พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน  และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมี นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงาน

เมื่อ 09.30 น.วันที่ ช 2 พฤษภาคม ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ ได้มีพิธีเปิดโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมี  นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงาน

เนื่องด้วยสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยาได้ ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง แก่ประชาชนที่มีอายุ 35-59 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ในหญิงไทย ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ซี่งจะมีการออกหน่วยครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 61 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 และ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  61 ณ ศสมช. เทพประสิทธิ์  เขตปลอดหาดจอมเทียน โดยประชาชนที่สนใจ สามารถนำปัตรประชาชนมาติดต่อที่จุดบริการ ตามที่แจ้งไว้ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 38-25 3209 ในวันและเวลาราชการ.

สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ให้บริการคัดกรองความเสี่ยง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ในหญิงไทยที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี
สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ให้บริการคัดกรองความเสี่ยง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ในหญิงไทยที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี
ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยง โรคเบาหวาน และความดัน
ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยง โรคเบาหวาน และความดัน