มพย.ลงพื้นที่สถานีสูบระบายน้ำถนนเรียบทางรถไฟ หาสาเหตุการระบายน้ำล่าช้า ป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล

0
143

เมื่อ 8 เมษายน 62   ที่บริเวณสถานีสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล ถนนเรียบทางรถไฟ เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศอท.เมืองพัทยา ลงพื้นที่ ตามคำสั่งคณะผู้บริหารเมืองพัทยา กรณีชาวบ้านได้รับการร้องเรียนการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้าผิดปกติ

               จากการลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบปั้มสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล ปรากฎว่าสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่สาเหตุของการระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้า คือปัญหาขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น ถุงพลาสติก โฟม เศษไม้วัสดุเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ไหลมาจากบ้านเรือนของประชาชน ได้ไหลมาติดตรงบริเวณฝาตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้น้ำระบายได้ช้า เบื้องต้นจึงได้ดำเนินการจัดเก็บขยะตรงช่วงบริเวณดังกล่าว พร้อมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่.