มพย.ปรับพื้นถนนราดยางมะตอย หน้าสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 เพื่อความของประชาชน

0
130

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 62 ที่ บริเวณด้านหน้า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  สวนสาธารณะลานโพธิ์ ต.นาเกลือ สำนักการช่างเมืองพัทยา ฝ่ายบำรุงรักษา ส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นถนน   ซึ่งเดิมเป็นพื้นทราย และมีหลุมกระจัดกระจายทั่วบริเวณ และเมื่อมีฝนตกลงมาพื้นที่ดังกล่าวจะใช้สัญจรลำบาก  โดยมีการปรับพื้นถนนด้วยหินคลุก และบดอัดเพิ่มเติมด้วยรถบดถนนตามด้วยราดน้ำยางมะตอย เพื่อความหนาแน่นและทนทาน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน จะแล้วเสร็จ และเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ