ภริยานายกรัฐมนตรี และคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ร่วมบำเพ็ญกุศล และทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

0
143

เมื่อ 7 สิงหาคม 61 รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ได้เดินทางมาร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยภริยานายกรัฐมนตรี และคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ได้เข้ากราบนมัสการพระประธานในอุโบสถ พร้อมเป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี วางมาลัยดอกไม้บนพานหน้าพระประธาน  จากนั้นได้เยี่ยมชมหุ่นขี้ผึ้งพระเถราจารย์ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เคยร่วมสนทนาธรรมและเคารพนับถือ และได้กราบนมัสการ พระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก่อนจะร่วมกันถวายภัตตาหารเพล เครื่องบริวาร ผ้าไตรเครื่องไทยธรรม และพวงมาลัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากนั้นภริยานายกรัฐมนตรีและคู่สมรสคณะรัฐมนตรี พร้อมกับประชาชนจิตอาสาจากอำเภอบางละมุง จำนวน 50 คน ได้ร่วมกันบรรจุเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวใส่ซอง จำนวน 2000 ซอง ที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดญาณฯ เพื่อนำไปมอบให้กับเกษตรกรต่อไป

ส่วนในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำประชาชนจิตอาสา จำนวน 120 คน ร่วมทำความสะอาดวัดญาณสังวรามวรมหาวิหาร จากนั้นได้เดินทางไปยัง โรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 มูลนิธิวัดญาณสังวราราม เพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป.